Какво ще четете в брой 10/2021 на списание “Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 15.12.2021      503

Излезе от печат декемврийският брой на списание "Растителна защита"– 2021 година.

В темата на броя представяме Corteva Agriscience™.

Компанията е изцяло посветена на селското стопанство, съчетавайки опита и традициите в областта на растителната защита на DuPont Pioneer, DuPont растителна защита и Dow AgroSciences.

През годините Corteva Agriscience™ усилено работи за създаване на водещи позиции в селекцията на нови хибриди и сортове, препарати за растителна защита и дигитални технологии, които улесняват работата на земеделските производители.

Съвременното земеделие е изправено пред много предизвикателства. Едно от тях е „зелената сделка“ на ЕС в сектора на растителната защита, която постави пред всички агрокомпании рестриктивни мерки по отношение на масово използвани активни вещества на препарати за растителна защита. Това най-вече се отрази на инсектицидното портфолио на фимрите.

Световната агрохимическа индустрия не остана безучастна, в това число и Corteva Agriscience™ успя да се включи в промените на пазара. Водещо постиженията на компанията е инсектицидът с активна база (циантранилипрол) от нова химическа група (antranilic diamide). Лумипоза™ 625 ФС е под формата на течен суспензионен концентрат за третиране на семена със системно и контактно действие и вече е разрешен за употреба за третиране на семена рапица срещу основните неприятели, като голям брой компании предлагащи рапица го използват. Очаква се скоро Лумипоза да получи регистрация за целия Европейски Съюз за третиране семена на царевица срещу телени червеи, сиви червеи и диабротика.

В България Кортева е безспорен лидер в производството и търговията на слънчогледови и царевични семена под марката Pioneer. Компанията предлага на българския пазар слънчогледови хибриди Pioneer Protector Синя китка с генетична устойчивост на всички раси синя китка, идентифицирани и разпространени до момента в страната.

На страниците на списанието ще откриете още информация за хибридите Optimum AQUAmax с патентованата система АYТ - технология за ускоряване на добивния потенциал на хибридите, за цялото портфолио от продукти на Кортева, което се предлага на българския пазар,  както и за интегрираните решения в посока превенция–диагноза–терапия, фокусирани изцяло върху земеделието и по-специално в два сегмента: семена и растителна защита.

Бъдете винаги добре информирани!

Темата

Представяме Corteva Agriscience™

*** Ненадминати иновации

И. Дражев – Кортева генерира нова динамика в българското земеделие за устойчив растеж и пазарни пробиви

В.Петков – Растителната защита на Кортева: Ударна доза добри новини

Плодове

Д. Александрова и др. – Контрол на следберитбени болести чрез хитозанови ядивни покрития

Н. Пиперкова, И. Дараджанска – Гъбни болести при съхранение на плодове

В. Акова – Производство на овощен посадъчен материал в контейнери

Житни

Е. Димитров Опасни болести при обикновената зимна пшеница

РЗ Консултант

И. Желязков – Качество на водата видимо невидимият фактор, определящ ефективността на хербицидите

Зеленчуци

Х. Ботева – Приложение на органични торове и биопродукти в зеленукопроизводството

Лоза

М. Накова, Б. Наков – Еската – сложен синдром

Карантина

Б. Катинова – Внимание: Нови вредители по декоративни и овощни култури заплашват Европа

Училище за специалисти

А. Харизанов, А.Харизанова – Гъбни и нематодни болести по насекомите

Светофар

Растителнозащитни практики през периода на покой на овощните култури

Интервю

Т. Тонев – Академия “Земеделско образование и наука” – мост между аграрното производство, науката и бизнеса

IN Memoriam

Почина проф. д.с.н. Борис Наков