Corteva

За нас

Адаптацията към новото и динамично време дава възможност на
списанието да разгърне своя потенциал от 2014 г. и в онлайн среда.
Електроният вид на изданието не замества печатната му форма, а допълва
и доразвива актуални теми, като се дава предимство на новинарския дух,
който цели добра информативност по всяко време.

От началото на 2022 г. „Растителна защита” излиза периодично само в
електроннен вариант под формата на информационен сайт.

Редакционните политики на електрония формат на списанието са
фокусирани в осигуряване на научна, професионална и максимално
компетентна информация за широк кръг от читатели – земеделски
производители, специалисти, търговци в областта на растителната
защита, селекцията и торенето, както и в областта на агрохимическата и
семенарската индустрия.

В електронната страница може да намерите подробни информационни
материали за фирмени срещи, технически семинари, демонстрационни
опити, уебинари и онлайн обучения.

Фирма „Фитомедика Н” ЕООД, която е собственик на сайт “Растителна
защита” организира, подготвя и отпечатва специализирани приложения,
вкл. и идейни проекти на различни фирми, институти и земеделски
сдружения.

Редакция
Весела Шишкова
Емил Иванов
Нора Динчева

Автори
проф. Стойка Машева
доц. д-р Винелина Янкова
доц. д-р Величка Тодорова
гл.ас. д-р Цветанка Динчева
гл.ас. д-р Ганчо Пасев
гл. Ас. Д-р Катя Василева
проф. Д-р Хриска Ботева
проф. Вили Харизанова
гл.ас. д-р Иван Алексиев
доц. д-р Неделка Палагачева
гл. Ас. Д-р Павлин Василев
ас. Кирил Кръстев
проф. Андон Василев
доц. д-р Радослав Чипилски
гл. Ас. Надежда Шопова
проф. Мария Боровинова
доц. д-р Златина Ур
гл. Ас. Д-р Евгений Димитров
доц. д-р Венета Каназирска
проф. д-р Заря Ранкова
доц. д-р Галина Михова
Марияна Лагинова
проф. Ангел Харизанов
проф. д-р Петър Чавдаров

... и още много други чудесни автори, които подготвят интересни и
информативни статии за вас.