Представяме Corteva Agriscience™ – Ненадминати иновации

Автор(и):  Corteva Agriscience™
Дата: 19.12.2021      285

Corteva Agriscience™ е единствената голяма научна компания, изцяло посветена на селското стопанство. Съчетавайки силните страни на DuPont Pioneer, DuPont растителна защита и Dow AgroSciences, използваме най-ярките умове и опит в селското стопанско, придобити в продължение на два века научни постижения.

В същността на името е заложена комбинация от думите: „сърце” и „природа”. Corteva Agriscience™ въплъщава целите на компанията да обогатява и работи за подобряване живота на хората, които произвеждат и тези, които консумират, като гарантира напредък, по-добро бъдеще и по-висок стандарт за поколенията. „Това е началото на едно вълнуващо пътешествие”, каза Джеймс  С. Колинс, гл. изпълнителен директор.

„Corteva Agriscience™ обединява три бизнеса с дълбоки връзки и отдаденост на успеха на поколения фермери. Името изразява признателност към нашата история и същевременно изразява ангажираност за повишаване производителността на земеделските производители и гарантиране на здравословна и качествена храна за хората. С най-балансираното портфолио от продукти в сектора, почти век агрономически опит и несравними иновационни възможности, Corteva Agriscience™ се превърна във водеща компания в областта на селското стопанство, фокусирана върху съвместната работа с всички работещи в сферата за осигуряване на здравословно изхранване на населението.

Corteva Agriscience™ усилено работи за създаване водещи позиции в селекцията на нови хибриди и сортове, препарати за растителна защита и дигитални технологии, които ще улеснят работата на земеделските производители. Corteva Agriscience™ притежава възможно най-добрите модерни технологии, иновации, научноизследователска и развойна дейност, които я нправят уникална, за да осигури възможности за подобряване производството и  осигуряване на здравословна храна за населението,за  опазване на околната среда и природните ресурси.

Иновациите ни помагат да разработваме интегрирани решения, които да отговарят на нуждите на земеделските производители, да генерираме предизвикателствата и да отговаряме адекватно и своевременно на тях. Чрез иновациите ние предлагаме продукти и услуги, които помагат на фермерите да произвеждат това, от което населението има нужда, като опазват ресурсите и нашата земя. Нашият прозрачен подход дава на потребителите яснота и увереност за храната, която получават.

„Ние неуморно инвестираме в някои от най-известните и престижни марки в селското стопанство: Pioneer® семена, иновативните РЗ продукти като фунгицида Унивок® и хербицида Квелекс®, които ще внедрим в практиката чрез нашите добре разработени канали и иновативни технологии “, обобщава г-н  Колинс.