Академия “Земеделско образование и наука” – мост между аграрното образование, науката и бизнеса

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 07.11.2021      445

Разговор с проф. д-р Тоньо Тонев, учредител и управител на Академията, по повод предстоящето откриване на новата учебна година

Замисълът на Академия “Земеделско образование и наука” е като образователен проект в областта на земеделието, чиято основна цел е да обедини трите опорни точки в агро сектора, а именно аграрното образование, аграрната наука и бизнеса. С помощта на богатия и практичен опит на специалистите в Академията и въпреки тежките епидемиологични условия, които наложиха дистанционната форма на образование като предпочитана, първите близо 50 курсисти успешно завършиха своето обучение.

Академията се отличава с изключителна гъвкавост и адаптивност. Част от учебния материал, по всяка от дисциплините, може да  се адаптира към интересите на преобладаващата част от аудиторията. Това не изключва и възможностите за индивидуален подход към специфичните интереси на всеки отделен курсист.


Академията за земеделски образование и наука – в помощ на агробизнеса


Учередителят и управител на Академията проф. д-р Тоньо Тонев е с 35-годишен стаж на преподавател по няколко основни учебни дисциплини  в Аграрен университет – Пловдив. Той е убеден, че натрупаните  знания и опит през годините ще са от полза за изграждането на образована и функционална земеделска общност в страната ни.

„Това, което ми дава  оптимизъм и енергия, е възможността, чрез Академията да се осигурят повече знания на фермерите” – проф. д-р Тоньо Тонев

Проф. Тонев, разкажете как възникна идеята за Академията и как завърши първата учебна година?

През цялата ми професионална кариера съм имал привилегията  да  правя това, което най-много обичам. Приел съм като своя мисия, да експериментирам и да уча студентите, колегите и земеделските производители как да оптимизират земеделското производство. Благодарен съм на съдбата, че все още имам сили, желание и възможност да продължа да го правя. През годините съм  създал много лични  контакти с фирми от агробизнеса. Сещо така съм благодарен на моите колеги, които безрезервно приеха поканата ми и не се поколебаха  да станат част от екипа на Академията, за да споделят своя професионален опит с всички, които имат желанието да се обучават при нас.

Академията е регистрирана като юридическо лице през месец август 2020 година, но започна своя учебен процес на 1-ви декември 2020 г. и продължи до месец март 2021г., когато на практика приключи теоретичното обучението на първия випуск. Идеята ни е в Академията ежегодно да има онлайн учебен процес в зимния период – от 15 ноември до 15 март. В този най-свободен от земеделски дейности сезон, в часовия интервал от 17-18 до 20 часа ще се провеждат разлчни лекции. Поканени са общо 14 от най-добрите и водещи  преподаватели от Аграрния университет, които  ще обучават  зърнопроизводители, лозари, овощари и земеделски стопани, нуждаещи се да обогатят познанията си. Обучението е разделено в общо 7 модула и 19 учебни дисциплини.

През миналата учебна  година при нас преминаха обучение 48 човека в два от основните  модули - „Приложни аспекти на растителната защита“ и „Почвено здраве“. Доволен съм, че тези, които бяха обучавани през първата година на Академията декларираха устно и писмено своята много висока оценка за дейността ни, защото са разбрали ползата от нея. Един от курсистите, изключителен професионалист, с над 30 годишен стаж,  дори ми сподели след края на курса, че е бил запознат с 95% от поднесената информация, но онези 5% нови знания, които е придобил чрез нас, са били решаващи за него. Заключението му е, че инвестираното време и средства си заслужават!


МНЕНИЯ


Какви модули и предмети се изучават в Академията?

През изминалата първа учебна година стартираха два от модулите: „Приложни аспекти на растителната защита“ и „Почвено здраве“ с общо 10 учебни дисциплини. Първият модул имаше двукратен прием – през месец ноември и през месец януари.

Обучението в Академия „Земеделско образование и наука“ през 2021/2022 ще бъде дистанционно – онлайн лекции в зимния период – от 15 ноември 2021 до средата на месец март 2022 г. и присъствено обучение – на терен, трикратно, по два от почивни дни, през месеците април, май и юни 2022 г., по предварително съгласуван график и на подготвени от нас опитни полета по проектите „Хербитур“ и“ Царевицата – царица на полята“, а също и на полета с производствени опити и в посеви и насаждения с фитосанитарни проблеми. Обект на демонстрация, по врене на тези открити дни, ще бъдат и представяне  на резултати от съвместни опити, възложени ни за извеждане от фирми от пестицидния, семенарския и торовия бизнес в България. Ще се показват и производствени опити с нови и оригинални технологични решения за контрол на болести, неприятели и плевели по културните растения при конвенционалната и No-Till системи на земеделие.

 

Кои са останалите преподаватели ангажирани в Академията освен вас?

В Академията преподават едни от най-изявените специалисти от Аграрния университет в областта на фитопатологията, ентомологията и физиология на растенията. Точно с тези колеги – проф. Светослав Бобев, проф. Радослав Андреев и проф. Андон Василев стартирахме заедно дейността на Академията.

Чрез друг, тясно специализиран модул на Академията, предлагаме обучение на желаещи курсисти по актуални икономически, организационни и институционални проблеми на аграрния бизнес. Предвижда се икономическият модул да бъде гъвкав и адаптиран към конкретните професионални интереси на участниците. Модулът се организира от един от най-изявените специалисти в икономиката на селското стопанство – проф. Алекси Алексиев и включва набор от специалисти, по избраните от курсистите дисциплини и тематични единици.

Като изключително качествени и желани преподаватели в Академията са още колегите доц. Младен Найденов (специалист по почвена микробиология и микробиални препарати в земеделието), доц. Красимир Трендафилов (специалист по проблемите с деградацията на почвите и мелиоративните и технически решения, за ефективно напояване на земеделските култури) и доц. Ангел Трифонов (специалист по растително-защитна техника). През настоящата учебна година се надявам на успешен старт и на модулите Селекция и семепроизводство с водещ преподавател доцент Марина Марчева, Агроекология и екологично земеделие с лектор доцент Анна Карова, както и на две нови дисциплини Овощарство и Лозарство, с водещи съответно проф. Валентин Личев и проф. Венелин Ройчев.

За оптимизиране на образователната ни програма ще разчитаме на проявен интерес от потенциалната ни аудитория, която да ни подсказва, какви други реални потребности има.

 

Защо в Академията отделяте специално място на модула, свързан с растителната защита?

Да, това е изключително важен аспект от земеделското производство, а именно опазването на културните растения от вредители – плевели, болести и неприятели. В курса „Приложни аспекти на растителната защита“ са включват общо 6 дисциплини – „Фитопатология и фитосанитарен мониторинг на болестите“ – с лектор проф. Светослав Бобев, „Ентомология и фитосанитарен мониторинг на неприятелите“ – с лектор проф. Радослав Андреев и „Основи на земеделието с хербология и фитосанитарен мониторинг на плевелите“ – с лектор проф. Тоньо Тонев. Този тричленен екип има своята над 15-годишна история на партньорство в съвместното извеждане на дисциплините „Фитосанитарен мониторинг и експертиза“ и „Интегрирана растителна защита“ на магистърските курсове по растителна защита, от тяхното основаване досега. Четвъртата дисциплина от този първи модул е  „Абиотичен стрес на растенията“  с лектор проф. Андон Василев. Дисциплината Фитофармация се води от екип от трима преподаватели – проф. Бобев (фунгициди), проф. Андреев (инсектициди) и доц. Найденов (микробиологични продукти за растителна защита). Последната дисциплина от този модул е  „Техника за растителна защита“ – с преподавател доц. Ангел Трифонов.

 

 

Как ще протекат академичните курсове през 2021/2022 г.?

Записването за първия модул „Приложни аспекти на растителната защита“ е желателно да стане преди 15 ноември 2021 г., когато е денят на неговия старт. Записването за всички останали, без модула „Приложни аспект на растителната защита“,  ще продължи и след тази дата.  Минималния брой участници за провеждане на конкретен модул е минимум 10 курсисти.  Всички записали се ще участват в рамките на обявения хорариум в двучасови лекции дневно от съответния модул.

В рамките на предстоящата  учебна година 2021-2022 предлагаме обучение  по следните модули: Приложни аспекти на растителната защита, Почвено здраве, Икономически, организационни и институционални проблеми на аграрния бизнес, Селекция и семепроизводство, Aгроекология и биологично земеделие, Лозарство и Овощарство.

Най-обширен от тези 7 модула, които представяме за 2021/2022 г., е „Приложни аспекти на растителната защита“ с шест дисциплини. Платформата е така устроена, че паралелно могат да бъдат записани няколко различни курса. Теоретичното обучение  се провежда изцяло онлайн. Има възможност някои от земеделците да се запишат и в два и повече модула, в рамките на една учебна година. В областта на растителната защита, а и във всеки друг модул нашите учебни програми, които сме представили в сайта, могат да бъдат гъвкави. В някои ситуации аудиторията може да подскаже на преподавателя каква да бъде следващата лекция. Преподавателите са достатъчно добре подготвени, за да може ако част от курсистите проявяват интерес към овощарство или зеленчукопроизводство, да им отделят специално внимание.

Има ли практически занятия?

Разбира се. Те са описани в учебните програми на сайта на Академията. Специално за модула за растителна защита през месеците април, май и юни, през един уикенд, курсистите ще са на терен, за да наблюдават различни опити, които извеждаме.

Професор Тонев вие сте известен сред земеделската общност в България не само като ценен преподавател в Аграрния университет в Пловдив, но и с двата си мащабни проекта – „Хербитур“, който вече има 21-годишна история и „Царевицата – царица на полята“. Как продължават да се развиват тези две ваши инициативи?

Преди няколко дни проведох интервюта със студенти от Аграрния университет и в екипа си събрах 14 от тях. Те ще помагат в залагането, извеждането и отчитането  на опити. За тях най-голямото предимство ще е, че ще бъдат част от проектите и ще успеят да се докоснат до практическата наука. Повечето от студентите са втори курс, което им дава времеви хоризонт да се докажат. А когато завършат, при необходимост, аз ще стана мост между тях и бъдещите им работодатели.

През изминалото лято се проведоха три студентски проекта „Хербитур“ с участието приблизително на 50 човека. Моята идея е през 2022 г. да няма студент от Аграрния университет, който да не знае за „Хербитур“. Всеки, който иска ще може да се включи в тези уроци на открито. Аз съм готов да бъда на полето дори през почивните дни, за да мога да бъда максимално полезен на тези деца, бъдещи наши колеги. Искам да им дам шанса да се докоснат до резултатите от опитите с най-новите продукти.

Къде се извеждат опитите по проекта „Хербитур“?

На различни места в страната. На първо място – в землищата на с. Крумово и с. Ягодово, област Пловдивска в партньорство с фермерите братя Йордан и Николай Райчеви. Те ми предоставиха възможност да разположа опитните си полета на 6-7 хил. декара от тяхната земя, за което съм им много благодарен.

През настоящата година до момента сме заложили опити при културите рапица и пшеница в землищата на с. Труд при Светослав Русалов, град Съединение при Ангел Вукодинов, с. Добрич и с. Крепост в община Димитровград, съответно в селата Овчи кладенец и Миладиновци, обл. Ямболска и при колегите Андон Чимширев и Господин Балчев. Партньорски фирми възложители на тези опити са между най-големите семенарски компании в пестицидния, семенарския и торовия бизнес.

Други, не по-малко сериозни партньори в дейността ми на преподавател са колегите от практиката, благодарение на които разнообразявахме учебния процес на студентите от Аграрния университет. Така например, през лятото на 2021 година,  Венелин Делгянски от Раковски за  трета година посреща студенти по свободно избираемата дисциплина „Иновативни подходи в агробизнеса“.  Наши партньори в тази дейност и през 2021  г. бяха още колегите Ангел Вукодинов,  Иван Кръстев и Александър Китев.  Връзките със знакови земеделски производители и с представителствата на фирмите от бизнеса  с продукти за растителна защита, семена, торове и други земеделски продукти, винаги са били неразделна част от моя учебен процес  в Аграрния университет.

 

За повече и по-актуална информация, моля посетете сайта на Академия „Земеделско образование и наука” –www.acadzon.bg