Абонаментът за списание
"Растителна защита" за 2021 година

Ще четете ли списание "Растителна защита/семена и торове" през 2021 година?

Ако отговорът е ДА, сигурният начин това да се случи е

АБОНАМЕНТ 2001

От 1 ноември до 15 декември 2020 г. можете да се абонирате във всяка пощенска станция на страната или във фирма Доби прес. Ако пропуснете този срок, има другаопция: от 2 до 15 януари 2021 г. отново можете да се абонирате във всички пощенски станции в страната.

Каталожният номер на списанието е 1645
Цените:

  • за 1 година - 60 лева
  • за 6 мсеца - 30 лв.

И трета възможност!
От 1 ноември 2020 до 31 януари 2021 г. можете да се абонирате в редакцията.

Какво трябва да направите, ако предпочетете този начин?

Изпратете пощенски запис на стойност 60 лв. (за 1 година) или 30 лв. (за 6 месеца) на адрес: 1618 София, ул."Иван Йончев" № 3, за Емил Иванов Игнатов.
На пощенския запис изпишете четливо пълния си адрес (населено място, пощенски код, трите имена), на който адрес искате да получавате списанието.

Внимание списание! "Растителна защита" се разпространява само чрез абонамент.

Внимание! Срещу 35 лв., изпратени с пощенски запис в редакцията на посочения по-горе адрес и получател, ще получите всички  книжки "Растителна защита", отпечатани през 2020 година. Този информационен продукт не губи актуалност!