Corteva

За списанието

В началото

През 1952 г. стартира държавният “Бюлетин по растителна защита”, чиято мисия е да информира специалистите-агрономи в тогавашните ТКЗС по всички въпроси и теми с адрес здравния статус на земеделските култури. С този бюлетин се слага началото на списание “Растителна защита”, което през годините преживява много метаморфози. Някои, от които са трудно обясними от днешна гледна точка, като например инкриминацията на изданието през 1985 г. от страна на висшето партийно ръководство – ЦК на БКП.

През 1992 г. фирмата “Фитомедика В” го възстановява със собственфинансов и организационен ресурс и е негов собственик и издател. Марката “Растителна защита” е официално регистрирана в патентното ведомство /ИНРА/.

30 успешни години на книжния пазар

В края на 2021 година излиза последния печатен брой на списание „Растителна защита”. Един успешен проект, служил в продължение на 30години компетентно и експертно на отговорната кауза в нашетоземеделие – защитата на растенията от болести, неприятели и плевели.Списанието успя да създаде ново ниво на свързаност между отделнитезаинтересовани звена в земеделието – производители, специалисти,научни работници, фирми. Изгради информационна среда, в която сиподадоха ръка наука и бизнес.

През годините на своето присъствие на книжния пазар „Растителна защита“ реализира няколко ключови цели. Една от тях: Успяхме да направим научната информацията по-достъпна и практично насочена към
производители.

Другият забележителен факт – списание „Растителна защита“ участва активно в отразяването на националната трансформация на растителната защита след 1990 г., при формирането на непознати до тогава хоризонти и перспективи – вкл. генерирането на нова енергия чрез внедряване на високо стойностни иновации в продуктовите портфолия, технологии за управление на рисковете и устойчивостта на работните практики, за увеличаване на интензитета и динамиката в борбата срещу вредителите, за гарантиране на висок здравен статус на отглежданите земеделски култури.

Днес, след толкова много успешни години в земеделската информационна среда, даваме си сметка, че за да изкачим толкова много върхове, ние получихме безценна помощ и подкрепа от всички участници в сек-тор растителна защита!

Благодарим на всички научни работници, които бяха членове на редакционния съвет – водещи фитопатолози, ентомолози и херболози. Хората, които предоставиха безвъзмездно на нашите читатели своите знания, опит и постижения.

Благодарим на своята читателска аудитория, единственият верен маркер за правилната посока!

Благодарим на своите рекламодатели, чиято толерантност и лоялност ни зареждаха с оптимизъм. Благодарим им за тяхното сътрудничество и помощ да станем лидери на информационния пазар в сектор растителна защита.

През изминалите 30 години в редакционния съвет на списание „Растителна защита” участваха:
Ст.н.с. Параскева Михайлова – първият отговорен редактор – фитопатолог
Ст.н.с. Евгения Виденова ентомолог
Ст. н.с. Емилия Миркова фитопатолог
Ст.н.с. Елена Генчева ентомолог
Ст.н.с. Яне Любенов херболог
Ст.н.с. Спас Иванов ентомолог
Ст.н.с. Еленко Еленков фитопатолог
Ст.н.с. Гинка Николова херболог
Проф. Стойне Григоров ентомолог
Доц. Мария Тодорова фитопатолог
Доц. Ганка Баева / херболог
Проф. Георги Нешев фитопатолог
Ст.н.с. Екатерина Логинова ентомолог
Проф. Йорданка Станчева фитопатолог
Проф. Щелияна Калинова херболог
Проф. Марияна Накова
Проф. Ангел Харизанов
Проф. д-р Андон Василев
Доц. д-р Винелина Янкова
Проф. д-р Заря Ранкова
Проф. Иванка Лечева
Проф. д-р Мария Боровинова
Проф. д-р Стойка Машева
Проф. д-р Тоньо Тонев
Проф. д-р Вили Харизанова
Марияна Лагинова
От оперативния сектор – Тодор Янев, Пламен Лазаров, Антон Величков,
Пепа Доцева, Петя Григорова, Таня Динова, Снежана Проданова, Татяна
Величкова.

Четете ни онлайн!