Corteva

За списанието

През 1952 г. стартира държавният “Бюлетин по растителна защита”, чиято мисия е да информира специалистите-агрономи в тогавашните ТКЗС по всички въпроси и теми с адрес здравния статус на земеделските култури. С този бюлетин се слага началото на списание “Растителна защита”, което през годините преживява много метаморфози. Някои, от които са трудно обясними от днешна гледна точка, като например инкриминацията на изданието през 1985 г. от страна на висшето партийно ръководство – ЦК на БКП.

През 1992 г. фирмата “Фитомедика В” го възстановява със собствен финансов и организационен ресурс и е негов собственик и издател. Марката “Растителна защита” е официално регистрирана в патентното ведомство /ИНРА/.

Днешните редакционни политики са фокусирани в осигуряване на научна, професионална и максимално компетентна информация за широк кръг читатели – специалисти, търговци, професионални агропроизводители в  областта на земеделската наука за растителна защита, селекция и торене, както и в областта на агрохимическата и семенарската индустрия.

Списанието отразява подробни информационни материали за фирмени срещи, технически семинари, демонстрационни опити.

Списанието организира, подготвя и отпечатва специализирани  приложения, вкл. и идейни проекти на различни фирми и земеделски сдружения.

Списанието ежегодно издава “Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди”, подготвен по всички европейски изисквания.

Основни рубрики в сп.”Растителна защита & семена и торове”:

  • Болести
  • Неприятели
  • Плевели
  • Карантина
  • Биологична борба
  • Нови пестициди
  • Техника
  • Градината