Опазване на дърветата от слънчев пригор и измръзване

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 05.03.2018      3416

През февруари–март трябва да се засили вниманието към опазването на стволовете и основните скелетни клони от слънчевия пригор, защото слънчевите лъчи запозват да стават все по-силни. Този пригор представлява повреда на кората. Тя първоначално изглежда като надлъжна ивица с променен цвят, постепенно се вдлъбва, после се напуква и се образува раковина, която е в резултат на голямата разлика в нагряването на външната и вътрешната обвивка на ствола. Тази разлика се появява вследствие и на резките температурни промени през денонощието. След многократно повтарящо се въздействие се стига до възникване на многобройни раковини, след което кората се отделя и се получава така наречения отлуп при семковите овощни видове.

За да се предпазят дърветата от неблагоприятното въздействие на слънчевите лъчи през къснозимния сезон, необходимо е да се пръскат стволовете с варно мляко 2,5% още през есента или през зимата. Това третиране може да се повтори и рано напролет.

Често след затопляне в края на зимата се наблюдава измръзване на пъпките на дърветата. Измръзналите листни и цветни пъпки почерняват и не се развиват, възможно е и частично да измръзнат плодниците, защото са по-чувствителни цветните пъпки. Особено уязвими от студа са черешата, прасковата, ябълката и крушата. При прасковата измръзването на пъпките обхваща и зоната около тях, където  се отделя смола и се образуват тумори. Всички измръзнали части трябва своевременно да се премахнат от дърветата, а раните да се замазват с блажна боя.  Варосването на дърветата има благоприятно влияние и за предпазване от пролетното измръзване.