Corteva

Растителнозащитни грижи при лозата през май

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 10.05.2022      2643

В този период лозите се намират от фенофаза „набъбване на пъпките” до поява на „първи реси”.

Брашнеста мана

Патогенът зимува в пъпките и по леторастите като мицел, който започва да се развива при температура 6,2°С.  Брашнестата мана напада всички зелени части на растението - листа, леторасти, реса и ягорида.


Брашнеста мана (оидиум)


Стратегия за контрол на вредителя

При наличие на симптоми по леторастите, първото пръскане се провежда във фенофаза „пеперуда” или при дължина на  леторастите 6-8 см.

Разрешени продукти за растителна защита: Акоидал ВГ - 0,25%; Вивандо - 20 мл/дка; Динали 090 ДК - 50-65 мл/дка; Домарк 10 ЕК - 25-30 мл/дка; Кабрио Топ - 0,2%; Ориус 25 ЕВ/Династи 25 ЕВ/Тебумакс 25 ЕВ - 0,04%; Талендо 20 ЕК - 20-25 мл/дка; Талендо Екстра - 7,5-25 мл/дка; Тиовит Джет 80 ВГ - 0,3%; Флинт Макс 75 ВГ - 0,016%; Фоликур 250 ЕВ/Хоризонт - 0,04%; Фолпан 80 ВДГ - 0,15 %, Серкадис - 15 мл/дка; Луна Експирианс- 12-40 мл/дка; Кумулус ДФ- 200-300 г/дка; Соната СК -500 мл/дка; Топаз 100 ЕК- 30 мл/100 л работен разтвор.


Лозите са най-чувствителни към екскориозата, след като пъпките набъбнат


Екскориоза по лоза

При хладна и влажна пролет болестта се развива силно. От нападнатите пъпки леторастите израстват по-късно и са със скъсени междувъзлия, а листата са дребни и деформирани. Симптомите по зелените леторасти са: тъмни точковидни подутини, които се разрастват в по-големи тъмнокафяви петна, с удължена форма. Критичен период за развитие на болестта е от „набъбване на пъпките” до фенофаза „3-ти - 4-ти лист”.

Стратегия за контрол на вредителя

Първото третиране се провежда, когато 30-40% от пъпките са във фенофаза от „пеперуда” до „отделяне на първи лист”. При хладна и дъждовна пролет се провежда второ пръскане, 30-40% от пъпките в основата на леторастите са във фенофаза „втори-трети лист”. Следващите третирания съвпадат с пръсканията срещу мана и брашнеста мана по лозата.

Разрешени продукти за растителна защита: Микал Флаш - 0,3%; Моментум Екстра ВГ - 300 г/дка; Солофол - 188 г/дка; Тиовит Джет 80 ВГ - 1250 г/дка ; Фолоу 80 ВГ/ Фрилър 80 ВГ/ Флоует 80 ВГ - 187,5 г/дка; Кумулус ДФ- 750 г/дка; Делан 700 ВДГ- 50 г/дка; Куадрис 25 СК - 0.075-0,1% (75-100 мл/дка със 100л/дка работен разтвор); Микротиол Спешъл Ликуид – 1210мл/дка;

гроздов

Шарен гроздов молец

В края на април започва летежът на пеперудите от презимувалото поколение и начало на яйцеснасяне. В зависимост от температурите, яйцата се излюпват след 4-10 дни.


Шарен гроздов молец (Lobesia botrana)


Стратегия за контрол на вредителя

Да се третира при ПИВ - за десертни сортове 4-6 яйца или гъсеници/100 реси, а за  винени сортове - 6-8 яйца или гъсеници/100 реси.

Разрешени продукти за растителна защита: Афикар 100 ЕК - 40 мл/дка; Децис 100 ЕК - 12,5-17,5 мл/дка;  Дипел 2 Х - 0,1%; Ефциметрин 10 ЕК/Цайпер 10 - 40 мл/дка; Карате Зеон 5 КС - 0,02%; Кораген 20 СК/Волиам – 15-27 мл/дка (лозя-виени сортове) и 15-21,6мл/дка(лозя- десертни сортове); Магеос - 10 г/дка; Рапакс - 75-100 мл/дка; Суми Алфа 5 ЕК/Сумицидин 5 ЕК - 0,025%; Форей 48 Б - 0,15%; Циклон 10 ЕК  - 40 мл/дка;  Цитрин Макс/Циперкил 500 ЕК/Циперт 500 ЕК/Поли 500 ЕК - 6 мл/дка; Шерпа 100 ЕК - 40 мл/дка, Делмур - 50 мл/дка, Кеду - 40 мл/дка.

краста

Лозова краста

Вредят ларвите и възрастните акари, като смучат сок от долната страна на листата и по-рядко от горната. В местата на повредата, вследствие на отделените ензими от акарите, тъканите се разрастват и деформират. Образуват се гали, вдлъбнати от долната и изпъкнали от горната повърхност.


Краста по лозата


Стратегия за контрол на вредителя

Пръскане се извършва при дължина на леторастите 6-8 см, когато акарите се раздвижват и преминават по младите листенца, преди още да са образували галите.

Разрешен продукт за растителна защита: Кумулус ДФ- 1250 г/дка; Микротиол Спешъл Ликуид – 1930 мл/дка; Тиовит Джет 80 ВГ - 1500 г/дка; Хелиосуфр С – 750мл/дка, Аполо 50 СК – 30-40 мл/дка, Ширудо бивш Масай ВП – 25 г/дка.