Европейският паралмент гласува в подкрепа за реформа на Общата селскостопанската политика

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 25.11.2021      159

Страсбург – Европейският парламент гласува за реформа на Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП). В новата реформа се планира по-ясна връзка между финансирането и изпълнението на екологичните изисквания, но критиците смятат, че тази връзка е недостатъчна и изключенията за големите индустрилни агробизнеси ще продължат.

Бюджетът за земеделие, който възлиза на 387 милиарда евро за периода от 2021 до 2027 г., е вторият по големина в общия бюджет на ЕС.

Мнозинството от евродепутатите гласува във вторник в подкрепа на промените, които целят да направят селското стопанство в Европа по-екологично и по-справедливо.

В бъдеще определена част от земеделските фондове трябва да бъдат обвързани с екологични изисквания. Реформата ще изисква 20% от плащанията на фермери през 2023-2024 г. да се изразходват за "екосхеми", като през 2025-2027 г. стойността ще нарасне до 25%.

Освен това на земеделските производители с по-малки стопанства трябва да бъде предоставена целева подкрепа. Най-малко 10% от средствата по ОСП ще бъдат насочени към по-малките стопанства, а всички плащания на земеделските стопани ще бъдат обвързани със спазването на екологичните правила.

Постоянен кризисен фонд в размер на 450 млн.евро е предназначен за подпомагане на земеделските производители във времена на ценови колебания и нестабилни пазари.

Парламентът и държавите-членки се споразумяха за реформата в края на юни след тежки преговори. След това все още се чакаше окончателното одобрение и от двете страни. След Парламента сега Съветът трябва да даде зелена светлина, което е въпрос на време. Новите правила ще влязат в сила през 2023 г. Новите правила, които ще се прилагат от 2023 г., имат за цел да пренасочат средства към опазване на природата и да намалят с 10% парниковите газове в ЕС, отделяни от селското стопанство.

Еврокомисарят по земеделието Януш Войчеховски каза: „Това беше труден компромис, но мисля, че е най-добрият компромис, който може да бъде постигнат“. Той говори за "добър резултат", който може да осигури "прехода към по-устойчиво земеделие".


Зелената сделка вероятно води до по-ниски земеделски добиви


Критика

Критиците смятат, че реформата няма да успее да обвърже директните плащания със задължителните минимални екологични стандарти до необходимата степен. Освен това най-големите индустриални агробизнеси ще продължават да се възползват от финансовите средства, тъй като горната граница за директни плащания, изисквана от Европейския парламент, също не е достатъчно регламентирана. Така че преходът към устойчиво, екологично и регионално земеделие според тях е доста спорен.

А според проучване на университета Вагенинген в Холандия мерките, предназначени за борба с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, вероятно ще доведат до намаляване на добивите от земеделски култури.