Corteva

Зелената сделка вероятно води до по-ниски земеделски добиви

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 25.11.2021      560

До 2030 г. Европейската комисия иска да намали наполовина използването на пестициди в селското стопанство. Също така и количеството на използваните торове трябва да бъде намалено според европейските планове. Мерките са предназначени за борба с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Вероятна последица обаче е, че добивите от земеделски култури ще намалeят. По-малкото производство ще доведе до увеличаване на цените, свиване на  европейския износ и по-голям внос на селскостопански продукти извън Европа. Учените от университета Вагенинген в Холандия са стигнали до тези изводи в проучване, поръчано от CropLife Europe и CropLife International с участието на други заинтересовани страни във веригата за доставки на храни.

В проучването изследователите са се  фокусирали върху въздействието на  двете стратегии „От фермата до трапезата“(Farm2Fork – F2F) и „Биологичното разнообразие“ (BD), които са част от Зелената сделка. Те разглеждат както едногодишни култури (пшеница, рапица, царевица, захарно цвекло, хмел и домати), така и многогодишни култури (ябълки, маслини, грозде и цитрусови плодове). В холандският университет са разработилина четири възможни сценария, базиращи се на двете стратегии.

Първият сценарий предполага 50 % намаление на пестицидите, включително от групата на най-вредните за околната среда.

Сценарий 2 разглежда намаляване на наполовина загубите на хранителни вещества и 20 % намаляване на използването на торове, докато сценарий 3 използва най-малко 25 % от земеделската земя за биологично производство. И накрая, сценарий 4 комбинира целите на първите два сценария, като идеята тук е поне 10 % да останат незаети от земеделски култури. Последният сценарий дава най-добра представа за комбинираното въздействие на предложените мерки в двете стратегии.

Участници в проучването

В изследването са взели участие 25 ферми от Европейския съюз.

Във всяка отделна ферма учнеите описват промените, които настъпват при прилагане на пестициди и торове според новите изисквания на земеделската европейска политика. Впоследствие е изчислено въздействието върху добивите на културите при новите условия. Резултатите са екстраполирани на ниво всички държави-членки на ЕС и  са въведени в икономическите модели за оценка на пазарните въздействия.

От 10 до 20 % по-малко производство

Според Йохан Бремер, изследовател от Wageningen University & Research, проучването показва, че прилагането на стратегиите „От фермата до трапезата“(Farm2Fork – F2F) и „Биологичното разнообразие“ (BD) имат отрицателно въздействие върху добивите на културите и селскостопанското производство: „Сценарий 4 анализира кумулативното въздействие на няколко цели от „От фермата до трапезата“, а именно намаляването на употребата на пестициди. Този сценарий показва среден спад на производството между 10 и 20 %. Има огромна разлика между различните земеделски култури –  за някои култури последствията от прилагането на мерките в стратегията „От фермата до трапезата“ ще има по-видим ефект (около 30% спад в добивите), отколкото при други, където не се наблюдава толкова драстични числа.

Освен това, намаляването на употребата на пестициди и торове може да доведе до проблеми с качеството. Например, ако се използват по-малко пестициди, зърното може да стане податливо на гъбични токсини, което го прави неподходящо като храна или фураж. Намаляването на употребата на хранителни вещества и пестициди може да доведе до по-нисък добив на при овощните култури (ябълки) и намален размер на плодовете. Плодовете с по-ниско качество са по-малко ценени от потребителите. Следователно, ако няма промяна от страна на търсенето, това означава, че трябва да очакваме повече недостиг на конкретната култура и разбира се  увеличение на цените. Това също има отрицателни последици за европейския търговски баланс, тъй като износът намалява, а вносът се увеличава.

Допълнителна земедеслка земя извън ЕС

Проучването също така ясно показва, че по-малкото производство в ЕС ще  доведе до необходимостта за допълнителна земеделска земя извън ЕС. Йохан Бремер: „Ако търсенето остане непроменено, Европа ще трябва да търси нови алтернативи като внася повече селскостопанска продукция. В същото време ако Европа изнася по-малко, страните извън Европа ще трябва сами да произвеждат повече. Изчислихме колко хектара земеделска земя извън ЕС са необходими, за да неутрализираме тази комбинация от различни икономически ефекти. Във всеки сценарий тази непряка промяна в земеползването е значителна."

Ползата от климата и биоразнообразието е извън обхвата на изследването

Проучването се фокусира единствено върху икономическите последици от стратегиите на Зелената сделка за селскостопанските сектори. Йохан Бремер: „Това е първият път, когато правим подробно изследване какво се случва със селскостопанското производство, когато компаниите синхоронизират своите стратегии за пестициди и торове в съответствие с целите на Европейската комисия. Добре е да осъзнаем, че европейската стратегия има за цел да постигне ползи по отношение на климата и биоразнообразието. Тези ползи не са част от обхвата на това проучване."