Corteva

Академията за земеделско образование и
наука - в помощ на агробизнеса

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 21.10.2021      695

На 15 ноември 2021 г. (понеделник) от 17:30 часа е предстоящо  откриването на Втората учебна година  на „Академия земеделско образование и наука“ (www.acadzon.bg) с модула „Приложни аспекти на растителната защита“. Обучението  в АЗОН се провежда комбинирано – Онлайн, в най-слабо активния земеделски период (от средата на м. ноември до средата на м. март)  и присъствено, на полето - по определен график в активния сезон.

През тази учебна година Академията разширява своята дейност като обхваща  общо 7 модула, които включват  19 учебни дисциплини. Освен двата модула, „Приложни аспекти на растителната защита“ (с 6  дисциплини) и Почвено здраве“ (с 4 дисциплини), с които стартира дейността си през 2020 година, АЗОН предлага още следните  пет модула: „Икономически, организационни и институционални проблеми на аграрния бизнес“ (с 4  дисциплини), „Агроекология и биологично земеделие“ (с 2 дисциплини),„Селекция и семепроизводство“, „Лозарство“ и „Овощарство“ всеки от тях с по една учебна дисциплина.  Желаещите да се обучават в Академията има възможност да запишат  едновременно  повече от един модул. Представените в сайта на Академията учебни програми могат да претърпят известни промени, съобразявайки се с интересите на курсистите. Преподавателите в „Академия земеделско образование и наука“ са между най-подготвените и най-разпознаваемите в своята област специалисти в България. 

Академията за земеделско образование и наука  е нова, модерна форма на обучение, създадена с грижа за всички български производители и специалисти, които  искат да повишат своите знания, умения и професионален опит. В широкия спектър от лекционни програми Академията предлага решения за актуалните икономически, агрономични и организационни проблеми в агробизнеса. Иновации, целящи рентабилност и висока култура на земеделието,  последни постижения на научно-изследователската дейност у нас и в чужбина помагат за постигането на най-високите стандарти в сектора.

За повече информация, относно предстоящата учебна 2021/2022 година  и записвания, посетете  сайта на „Академия земеделско образование и наука

Лого - академията за земеделско образование

проф. Тоньо Тонев
Тел: 0897994030
Email: tonytonev@abv.bg
www.acadzon.bg