Странджанският манов мед получава финансов стимул

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 24.03.2021      334

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” утвърди 18 000 лв. помощ de minimis за земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на качеството на защитено наименование за произход „Странджански манов мед“.

Целта на минималната помощ е от една страна да се подкрепят настоящите производители на манов мед, а от друга – да се привлекат повече нови стопани, които да добиват уникалния пчелен еликсир. Странджанският манов мед е със защитено наименование за произход и се среща единствено в района на Странджа планина. Схемата ще съдейства за съхраняване на традициите и на поминъка в региона.

Мановият мед е известен със съдържанието на голям брой свободни аминокисилини и монозахариди, които го превръщат в особено полезен природен продукт. Запазена марка на странджанският еликсир си остава неговия специфичен тъмен цвят, богатия минерален състав и начина му на получаване – от мана, отделена от отделителната система на някои видове насекоми.


Mанов мед – горски елексир


Финансово подпомагане ще получат производителите  на „Странджански манов мед“, които имат сключен договор за контрол за съответствие на продукта с одобрена спецификация с контролиращо лице, както и тези, които са вписани в публичните електронни регистри на производителите на съответните продукти със защитени наименования, които се поддържат от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).


Странджанският манов мед вече е запазена марка на Европейския съюз


Помощта за производител е в размер на 1800 лв. с ДДС и се предоставя за покриване на разходи за контрол за съответствие с продуктова спецификация, включваща разходи за задължителна годишна проверка на място от контролиращото лице за контрол за съответствие и лабораторен анализ на продукта при направената годишна проверка.