Растителнозащитни грижи при овощни култури, лоза и зеленчуци

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 20.04.2017      4683

През април семковите овощни видове встъпват от фенофаза „разпукване на цветни пъпки” – „розов бутон” до фенофаза „цъфтеж”. Фенофазата на развитие на костилковите овощни видове е “бял бутон” - „пълен цъфтеж” - „формиране на завръз“. През този период вегетационните пръскания се провеждат срещу редица икономически важни болести и неприятели по овощните култури.

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Семкови овощни видове

Основни вредители за периода

Струпясване по ябълка и круша Venturia inaequalis;Venturia pirina

Брашнеста мана по ябълката Podosphaera leucotricha

Загиване на завръзите на дюлята Monilinia Cydoniae

Огнен пригор Erwinia amylovora

Ябълков плодов червей Laspeyresia pomonella =Cydia pomonella

Ябълкова плодова оса Hoplocampa testudinea

Обикновена крушова листна бълха Cacopsylla pyri

Кръгломиниращ  молец Cemiostoma scitella = Leucoptera malifoliella

Листни въшки сем. Aphididae

● Струпясване по ябълка и круша

Патогенът атакува листата още след разпукването на пъпките. При разтваряне на листата гъбата заразява както долната, така и горната повърхност. По долната повърхност на младите листа се развива кадифен, масленозелен плесенов налеп, с неясно очертана периферия.  По горната страна на листата се формират сиви, гладки петна, в центъра с тъмнозелен налеп. По листните, цветните и плодните дръжки също се развиват петна. В резултат цветовете и младите завръзи опадват.

Стратегия за контрол на вредителя: През вегетацията се провежда предпазно предцъфтежно третиране на ябълката и крушата. Следцъфтежните третирания се извършат в интервал от 8-10 дни в зависимост от използвания фунгицид, метеорологичните условия и степента на зараза. За предпазване от проява на  резистентност е задължително да се редуват продукти с различни активни бази и механизъм на действие.

Разрешени продукти за растителна защита:

Ябълка:

антракол 70 вг - 0,2%; делан 700 вдг 0,035%+0,02% дискус дф; дитан дг- 200 г/дка; дитан м-45 - 200 г/дка; дифкор 250 ск - 15 мл/дка; дифо 25 ек/ шардиф 25 ек/дифензон 25 ек - 20 мл/дка; каптан 50 вп - 0,2%; каптан 80 вг - 150-180 г/дка; луна експирианс - 20-75 мл/дка; манфил 75 вг - 320 г/дка; мерпан 80 вдг - 0,15%; полирам дф - 0,2%; санкоцеб 80 вп - 200 г/дка; силит 40 ск - 160 мл/дка; скаб 80 вг - 188 г/ дка; скор 250 ек - 0,02%; строби дф /дискус дф - 0,02%; строби дф + делан 700 вдг - 0.02%+0.035% ; тиовит джет 80 вг - 600 г /дка; тирам 80 вг - 0,3%; фабан - 120 мл/ дка; флинт макс 75 вг - 0,02%; фолпан 80 вдг- 0,15%; фонтелис ск - 75 мл/дка; хорус 50 вг - 0,03% (предпазно) 0,05% (лечебно) ; шавит ф 72 вдг - 0,2%.

● Ябълкова плодова оса

Осата лети непосредствено преди цъфтежа на ябълката. Храни се с цветен прашец и нектар. Женските снасят във фенофаза „бутонизация” по едно яйце в цветното дъно, до плодника под тичинките, като правят прорез с яйцеполагалото си в основата на чашелистчетата. Вреди ларвата, която се излюпва в края на цъфтежа на ябълката. Тя се вгризва под кожицата на завръза и прави ход под нея, който често обикаля плода по издутата му част. При нарастване на плода клетките вкорковяват и хлътват.

Стратегия за контрол на вредителя: Химичният контрол е насочен срещу възрастните, преди и по време на яйцеснасяне - фенофаза „зветен бутон” и срещу ларвит, в стадий на развитие „начало на излюпване”, който е непосредствено след опадване на венчелистчетата, при ПИВ: 2-3 бр. възрастни/100 клонки; 1-3% повредени завръза.

Разрешени продукти за растителна защита: децис 2,5 ек - 0,03%; метеор - 60-90 мл/100 л вода.

 

Костилкови  овощни видове

Основни вредители за периода

Сачмянки  род. Stigmina, Pseudomonas, Xanthomonas

Ранно кафяво гниене Monilinia laxa

Бяла ръжда (Цилиндроспориоза) по череша и вишна Blumeriella jappii

Черна сливова плодова оса Hoplocampa minuta

Сливов плодов червей Laspeyresia funebranа = Grapholita (Aspila) funebrana

Източен плодов червей Grapholitha molesta

Вишнев (черешов) хоботник Rhynchites auratus

 

● Бяла ръжда (Цилиндроспориоза) по череша и вишна

Първите инфекции се извършват при влажно, дъждовно и умерено топло време и съвпада с появата на първите листа. По заразените листа се появяват множество дребни пурпурни точки, които по-късно покафеняват и прегарят. При висока влажност, по долната страна на листата, в местата на петънцата се забелязва налеп от бели купчинки. Подобни признаци се наблюдават още по дръжките и завръзите. Листата завършили развитието си са устойчиви на заразата.

Стратегия за контрол на вредителя: Първото пръскане през вегетацията се прави  непосредствено след прецъфтяването, а второто и третото - през 10-14 дни, в зависимост от метеорологичните условия и последействието на използвания фунгицид.

Разрешените продукти за растителна защита: делан 700 вдг - 0,05%; сигнум - 0,03%; силит 40 ск - 150 мл/дка; скор 250 ек - 0,03%; флинт макс 75 вг - 30 гр/дка.

 

● Черна сливова плодова оса

Вреди лъжегъсеницата на неприятеля, която се излюпва в края на цъфтежа на сливите. Храни се с вътрешността на младите плодове и ги изпълва с черна съждива материя. Една ларва, за да завърши развитието си поврежда до 5 плодчета, които след това окапват преждевременно заедно с дръжката.

Стратегия за контрол на вредителя:  Да се извърши следцъфтежно пръскане (когато 2/3 от венчелистчетата са завехнали, но не са окапали) срещу лъжегъсениците, преди вгризването им в плодчетата. При силно нападение да се проведе и второ пръскане, когато първите повредени плодчета започнат да опадват.

Разрешени продукти за растителна защита: децис 2,5 ек - 0.05%; суми алфа 5 ек/сумицидин 5 ек - 0,02 %.

 

ЛОЗА

В този период лозите се намират от фенофаза „набъбване на пъпките” до поява на „първи реси”.

Основни вредители за периода

Брашнеста мана Oidium tuckeri

Екскориоза по лоза Phomopsis viticola

Шарен гроздов молец Lobesia botrana

Лозова краста Eriophyes vitis

 

● Брашнеста мана

Патогенът зимува в пъпките и по леторастите като мицел, който започва да се развива при температура 6,2°С.  Брашнестата мана напада всички зелени части на растението - листа, леторасти, реса и ягорида.

Стратегия за контрол на вредителя: При наличие на симптоми по леторастите, първото пръскане се провежда във фенофаза „пеперуда” или при дължина на  леторастите 6-8 см.

Разрешени продукти за растителна защита: акоидал вг - 0,25%; байфидан 250 ек - 0,01%; байфидан 312 ск - 12 мл/дка;  бампер 25 ек - 0,02%; вивандо - 20 мл/дка; динали 090 дк - 50-65 мл/дка; домарк 10 ек - 25-30 мл/дка; индар 050 ев - 0,06%; кабрио топ - 0,2%; колис ск - 0,04 %; куадрис 25 ск - 0,075%; кумулус дф - 0,2-0,3%; ориус 25 ев/династи 25ев/тебумакс 25 ев - 0,04%; систан екозом ев - 0,2-1,5 л/ха ; солфоликид - 0,3%; строби дф/дискус дф - 0,02% ; талендо 20 ек - 20-25 мл/дка; талендо екстра - 7,5-25 мл/дка; тиовит джет 80 вг - 0,3%; топаз 100 ек - 0,015%; топ плюс 70 вп - 0,1%; фалкон 460 ек/импулс супер ек - 30 мл/дка; флинт макс 75 вг - 0,016%; фоликур 250 ев/хоризонт - 0,04%; фолпан 80 вдг - 0,1 %+ардент 50 ск - 0,015%; шавит 25 ек/тридемол 25 ек -  0,01%; шавит ф 72 вдг - 0,2%.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

Полско производство

Основни вредители за периода

Мана по лука Peronospora destructor

Лукова муха Delia antique

Тютюнев трипс Thrips tabaci

 

Мана по лука

Болестта се проявява под формата на хлоротични, светлозелени, елепсовидни петна, които при наличие на влага се покриват с виолетов спороносен налеп. Заразяването се осъществява при температура 3–25 ºС и задържане на капки вода върху луковите растения. 

Стратегия за контрол на вредителя: Самораслите и първично болните растения да се извадят и унищожат. При установяване на първи петна от маната, да се извършат вегетационни третирания. При засушаване третиранията да се провеждат по-рядко.

Разрешени продукти за растителна защита: акробат плюс вг - 200 г/дка; акробат плюс вг нов - 200 г/дка;  бордо микс 20 вп - 375-500 г/дка; верита вг - 0,15%; верита нов - 0,15%; корсейт 60 вг - 30-40 г/дка; мелоди компакт 49 вг - 185 г/дка; орвего - 70 мл/дка; пенкоцеб 80 вп - 200-250 г/дка; пенкоцеб 75 вг - 210-260 г/дка; полирам дф - 180-220 г/дка; ридомил голд мц 68 вг - 250 г/дка; ридомил голд р вг - 500 г/дка; сигнум - 150 г/дка.

 

Лукова муха

Вредят ларвите, които се вгризват в основата на листата, след което изгризват ход в стъблото и се придвижват в луковицата. Признаците от вредната дейност са пожълтели, изостанали в развитието си растения, които полягат, лесно се отскубват и изсъхват. Повредените растителни тъкани ферментират и имат неприятна миризма на изгнил лук.

Стратегия за контрол на вредителя: Обикновено летежът на мухите започва през втората десетдневка на месец април. Масовият летеж съвпада с цъфтежа на вишните. Това е най-подходящия период за извършване на първото пръскане срещу неприятеля, като се провежда при Праг на икономическа вредност: 5 бр. мухи/10 откоса с ентомологичен сак. Нападнатите лукови растения своевременно да се извадят и унищожат.

Разрешени продукти за растителна защита: дека ек/деша ек/дена ек - 50 мл/дка;

метеор - 80-90 мл/100 л вода.