Corteva

България подписа Парижкото споразумение за климатичните промени

Автор(и):  Нора Иванова, Редактор Растителна Защита /РЗ/
Дата: 24.04.2016      2502

Президентът Росен Плевенлиев подписа за Република България Споразумението от Париж на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Официалната церемония се състоя в залата на Общото събрание на ООН в Ню Йорк на 22 април, когато 175 страни поставиха подписа си под този исторически” документ. Българският държавен глава призова в своята реч присъстващите за скорошно ратифициране и прилагане на споразумението.

Общо 175 страни подписаха Парижкото споразумение за климата. Никога досега международно споразумение не е било подписвано от толкова страни за един ден. Това е исторически момент за бъдещите поколения, защото в момента поставяме край на ерата – консумация без последствия”. Подписването на споразумението за изменението на климата, заедно с програмата за намаляване на бедността на ООН могат да променят света в едно по-добро място за живеене., подчерта при откриване на срещата Бан Ки Мун, генерален секретар на ООН. Петнайсет от подписалите страни, повечето от които са малки островни държави, веднага ратифицираха споразумението, целящо да забави климатичните промени. То обаче ще влезе в сила, едва след като бъде ратифицирано от 55 страни, отговорни за най-малко 55 на сто от парниковите емисии.

Френският президент Франсоа Оланд подписа пръв документа и изрази своята надежда, че  пакта ще бъде ратифициран от Европейският съюз до края на годината. В своето обръщение на церемонията по подписването той припомни, че изминалите месеци са били едни от най-топлите през последните години. „В тази връзка Споразумението за изменението на климата е повече от спешно", подчерта Франсоа Оланд.

Президентът Росен Плевенлиев подписа за Република България Споразумението от Париж и изрази своята гордост от този факт: „Гордея се, че като представител на България положих подписа си под документ, който очертава бъдещето на планетата до края на XXI век. Преди четири години тръгнахме по този път, изведохме смислените приоритети и няколко години по-късно светът ги припозна. Можем да се гордеем с това.“ Страната ни е една от малкото, която има собствен Закон за ограничаване изменението на климата, който се прилага чрез Третия национален план за действие по измененията на климата - всеобхватна програма на национално ниво за осъществяване на преход към нисковъглеродна икономика и ефективно използване на ресурсите до 2020 г. В момента се подготвя също така Национална стратегия за адаптация и План за действие за въвеждането й за периода до 2030 година. В процес на разработка е и нова Енергийна стратегия до 2030 г., която да гарантира успешен преход към „чисти“ технологии. Като държава член на ЕС страната ни има правно обвързващ ангажимент до 2030 г. да редуцира емисиите вредни газове с 40% спрямо нивата от 1990 г. „Изпълнението на тази цел ще ни постави на пътя за постигането на дългосрочната цел за въглеродно неутрална икономика“, обяви държавният глава.

По темата може да прочетете още: 2 градуса по Целзий