В лозето

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 25.02.2019      3258

Резитбата се провежда в по-топлите и сухи дни на февруари и е желателно да приключи преди започване на сокодвижението. Извършва се избирателно, започва се с лозята, които са засадени на терени с най-малък риск от измръзване, и с винените сортове, защото те са сравнително по-студоустойчиви. Резитбата на десертните сортове се оставя за по-късен етап.

Чрез изрязване, изнасяне и изгаряне на всички загинали болни лози, заразени, изсъхнали и слаборазвити кордони, рамена, стъбла и леторасти, лози с напетняване и промяна в цвета на кората, се намаляват причинителите на първична зараза от:

Бактериален рак Agrobacterium  vitis, предизвиква образуване на първични и вторични тумури. Отначало тумурите са меки, светложълти или розови и повърхността им е гладка. Впоследствие стават твърди грапави, кафяви, шуплести и се запазва в заразените растения непосредствено под почвената повърхност или на височена до 1 м над нея. При установяване на нападнати растения от бактериален рак през първите 3 г. след засаждане на лозовото насаждение – те се изкореняват и унищожават напълно.

Еска (бяло дървесно гниене) гъби от род Phaeoacremonium, дървесината на нападнатите лози е мека, ронлива, като прахан, с белезникаво-жълти шуплести тъкани. Стъблата са надлъжно напукани. При силни прояви цялото растение загива.

Екскориоза по лоза Phomopsis viticola, зимува като мицел и пикнидии върху нападнатите части. При узрелите леторасти нападението по кората се изразява в напетняване, избледняване и/или побеляване. Нападението по кората на едногодишната дървесина варира от малки единични до многобройни, сливащи се петна. Кората в повечето случаи се разкъсва в мястото на повредата.

Антракноза Sphaceloma ampelinum. Заразените леторасти са с тъмнокафяви, неправилно закръглени петна, които се разрастват, тъканите в центъра избледняват, хлътват и се разкъсват. При силно нападение кората се разкъсва и отделя от дървесината.

Най-напред се режат здравите, а след това - болните растения. При преминаване от едно растение на друго инструментите се дезинфекцират чрез потапяне на ножиците в спирт за горене, 10% разтвор на белина или 5 % р-азтвор на формалин.

 

С остъргвате и премахване на старата напукана кора, както изрязване, изнасяне и изгаряне на всички нападнати, изсъхнали и слаборазвити надземни части се унищожават зимуващите под кората и стъблата на лозата неприятели:

Шарен гроздов молец Lobesia botrana - зимува като какавида под кората на лозата във вретеновидно пашкулче.

Лозова листозавивачка Sparganothis pilleriana - зимува като млада неизхранена гъсеница в копринено пашкулче под кората на лозата, в пукнатини, цепнатини и др. участъци в плододаващата дървесина.

Лозова пъстрянка Theresimima ampellophaga - зимува като гъсеница ІІ-ра възраст в копринено пашкулче под кората на лозата, окапалите листа и други защитени места.

Лозова щитовка Pulvinaria vitis - зимува като ларва ІІ-ра възраст под старата кора на стъблото и по чеповете на едногодишните клонки. Зимуващите ларви на неприятеля са разположени предимно по плодните пръчки и се виждат добре.

Жълт лозов акар Schizotetranychus viticola - зимува като оплодена женска под старата напукана кора на лозата, по няколко десетки до няколко стотици акари заедно.

Червен овощен акар Panonychus ulmi - зимува като яйце по кората, чеповете, пъпките, в цепнатини и на други места по лозата. При висока плътност нападнатите места изглеждат като посипани с червен пипер.

Обработка на почвата до дълбочина, при която не се вреди на кореновата система на лозите. Чрез нея се подобрява структурата и се унищожат зимуващите в нея неприятели:

Турски хоботник Otiorrhynchus turca - зимува като ларва от различна възраст и като възрастно насекомо в почвата.

Лозов стригач Lethrus apterus - зимува като възрастно насекомо, дълбоко в почвата.

Майски бръмбар Tropinota (Epicometis) hirta - зимува като възрастно насекомо в почвата.

През невегетационния период, срещу зимните яйца на Червения овощен акар се провежда пръскане с разрешения продукт за растителна защита Пара зомер - 3%. Действието му се основава на образуването на въздухонепропусклив маслен филм, който покрива яйцата и ги задушава.