В овощната градина

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 25.02.2019      2358

Време е за зимно пръскане!

Момент: През невегетационния период на дърветата.

Цел:   Да се унищожат стадиите на неприятелите и причинителите на болести, които зимуват по ствола и клоните им  

  • къдравост по прасковата, сачмянка, ранно кафяво гниене, кривули по сливата, бактерийно изкъхване
  • зимни яйца на червения овощен акари, листнит въшки, ябълкови и крушови бълхи, педомерки, калифорнийска и други плоски щитоносни въшки, сливова щитоносна въшка, ябълков молец, глогов акар, обикновен паяжинообразуващ и жълт ябълков акар

Акценти:

  • Срещу неприятелите зимно пръскане се налага, само ако има доказана плътност над прага на икономическа вредност. За болестите обаче то е задължително.
  • Най-добър ефект от зимното пръскане се получава, когато то се прави непосредствено преди пъпките да са набъбнали. Тогава започва развитието на зимуващите стадии на насекомите и акарите. Яйчният зародиш е в напреднало развитие, а зимуващите гъсеници и възрастните насекоми напускат зимните си убежища и се придвижват по клоните на дърветата.
  • Много е важно как ще се пръска. Всички части на клоните, клонките и местата на разклоненията, където най-често се струпват неприятелите, както и ствола, трябва да се обливат с разтвора. С други думи  цялото дърво да се “окъпе”.

Препарати:

  • Срещу болестите -  бордолезов разтвор 1 %, а само срещу къдравост по прасковата – освен  него може да се използват фунгицидите Фунгуран ОН 50 ВП – 0,15 %, Шампион 0,3 %, Дитан ДГ – 0,3 %, Дитан М-45 – 0,3 % или Тирам 80 ВГ – 0,3 % .
  • Срещу неприятелите  - Пара зомер 0,3 %, Овитекс 2л/дка.

 

Ако имате круши

При температура 3-5 °С и слънчево време обикновената крушова бълха мигрира по короната и започва да се храни, а при темепература 8 °С започва да снася яйца. Това е моментът за пръскане. Добър ефект ще получите от Алфамекс 100 ЕК – 0,0125 % или Суми алфа 5 ЕК – 0,03 %. След началото на яйцеснасянето се препоръчва Делтамекс 2,5 ЕК – 0,03 %. При крушата трябва да се следи развитието на обикновената крушова листна бълха и по-точно напускането й на зимните убежища и разселването на презимувалите възрастни  по набъбващите пъпки, откъдето започват да смучат сок. При висока плътност на бълхата/1 брой на 10 торбести клонки/ се налага да се  пръска срещу възрастните индивиди  преди яйцеснасяне. Много често третирането срещу този неприятел съвпада със зимното и тогава към пара зомер  се добавя един от инсектицидите: Вазтак Нов 100 ЕК – 0,02%, Децис 2,5 ЕК – 0,03%, Дека ЕК – 75 мл/дка, Сумицидин 5ЕК – 0,03%.  

Количеството на необходимия разтвор за зимно пръскане се определя в зависимост от възрастта на дърветата и формираната корона. Обикновено за декар се изразходва от 80 до 150 л работен разтвор.