Corteva

Розова метличина- Acroptilon repens

Автор(и):  проф. д-р Щелияна Калинова, Аграрен Университет Пловдив
Дата: 17.02.2019      10065

Розовата метличина, с произход Средна Азия, вече е космополит, с изключение на Африка.

Заплевелява: житните, окопните, зеленчукови, овощни, технически, фуражни, ливади и пасища. Може да се срещне покрай канали, пътища, реките и други места. У нас е установена в посеви люцерна, със семена внос от Украйна.

Розовата метличина е многогодишен плевел. Размножаването става със семена,  коренови издънки и коренища. Някои от хоризонталните корени се насочват към повърхността, но преди да излязат на повърхността се насочват отвесно надолу и образуват вертикален корен. В мястото на извивката на корена се образуват множество пъпки от които се образуват надземни стъбла. Без влага и светлина корените запазват жизнеспособност 5 – 6 години. Развитието си започва рано напролет. Нови стъбла се образуват до късна есен, но най-масово е прорастването през юни и юли.Розовата метличина цъфти през май-юни, а узрява юни-юли, заедно с житните със слята повърхност.

Ботаническа характеристика:

Стъбло право разклонено от основата, силно облистено и високо до 70 см. Листата са последователно разположени, седящи. Долните са назъбени и перести, а връхните – по-дребни и целокрайни.

Съцветията представляват единични кошнички с удължено яйцевидна форма, разположени на края на разклоненията на стъблото /с диам. 1-1,2 см/.

Цветовете са дребни, еднакво големи, розово оцветени. Във всяка кошничка има от 2 до 26 семена, а броят на кошничките на едно растение стига до 700. Семената остават в кошничките до изгниването и в почвата или при разтрошаване при вършитбата.

Семената са широко яйцевидни, в краищата стеснени, надлъжно слабо набраздени, голи, светлосиви до жълти. На широката част на семето се образуват белезникави космици, които са три пъти по дълги от семето. Дължината на семето 3 – 3,5 мм, ширина - 2 мм и дебелина 1 – 1,8 мм..

Пренасяне: на далечни разстояния става със заплевелен посевен материал от житни и тревни култури. След като поникнат семената на метличината по нататък тя се размножава вегетативно Розовата метличина има добре развита коренова система с главен корен достигащ до голяма дълбочина и странични хоризонтално разположени главно в орния слой.