Фитосанитарни проблеми при лозата

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 14.02.2019      11752

През 2019 г. списание ”Растителна защита” ще публикува 9 специализирани приложения под заглавието ФИТОСАНИТАРНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЛОЗАТА, които ще се разпространяват заедно с основното книжно тяло. Изборът на темата е продиктуван от няколко обстоятелства. Лозарството е един от приоритетните подотрасли на българското земеделие. Трендът за развитието му е с устойчиви параметри. В резултат на дългосрочната и далновидна държавна политика през последните 10-12 години лозовите насаждения бяха обновени, модернизирани, променен бе сортовият състав, повишен бе интензитетът на отглеждането им.

В същото време това в основната си част супер модерно, високо конкурентно производство, отговарящо на европейските и световните стандарти, трябва да се развива и успява в сложна, динамична, противоречива, често екстремна фитосанитарна среда. И което е важно да се отбележи – тази “многолика” обстановка продължава да се усложнява. За което свой принос имат бързата и необратима промяна на климата, чиито хиперактивни негативни характеристики се превръщат в лимитиращ фактор за отклонения в поведението на вредителите, за повишаване на агресивността и резистентността им към действието на пестицидите. От друга страна нашествието на инвазивните видове, стимулирано от растящото движение на стоки в ЕС и в световен план, продължава да набира скорост.

В тази противоречива обстановка позиционирането на съвременна, мощна, иновативна растителна защита, базирана на последните авангардни постижения на световната агрохимическа индустрия, с всеки изминал ден става все по-актуална - в ролята на ефективен инструмент за управление на рисковете, в ролята на ключова част от прецизното и устойчивото земеделие.

Списание “Растителна защита” покани водещи наши фитопатолози, ентомолози и херболози да споделят своите научни знания, опит и наблюдения за високо резултатна защита на лозята в сложна фитосанитарна среда, защото първото нещо, което може да помогне днес на всеки професионален лозар, това е специализирана информация на високо експертно и научно равнище. Благодарение на такава многофункционална информация могат да бъдат дефинирани стратегии за адекватни и успешни действия срещу всеки вредител.

 

ТЕМАТИЧЕН ПОДБОР 

Фитосанитарни проблеми на лозата

Брой 1 

Проф. Венелин Ройчев – Лозарството в България – състояние и перспективи/фитосанитарни проблеми

Брой 2

Проф.Борис Наков, проф.Ангел Харизанов, проф.Иван Жалнов - Система за опазване на лозята от болести, неприятели и плевели

Брой 3

Проф.Марияна Накова, проф.Борис Наков -  Икономически важни гъбни болести по лозата

Брой 4

Проф.Ангел Харизанов – Неприятели по лозата

Брой 5

Проф.Пенка Абрашева - Вирусни болести по лозата

Брой 6 

Гл.ас.д-р Жельо Аврамов - Фитоплазми по лозата

Доц.Николай Генов - Бактерийни болести при лозата

Брой 7

Проф.Стефан Горбанов - Хранене при лозата

Проф.Марияна Накова - Неинфекциозни болести по лозата

Брой 8/9

Проф.Иван Жалнов, доц.Илиян Желязков - Плевели по лозата

Брой 10

Гл.ас.д-р Звездомир Желев – Прогнозни модели при лозата