Агротехнически мероприятия при лозята, интегрирани системи за борба с болести, неприятели и плевели по лозатa

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 13.02.2019      1634

На 15 февруари 2019 г. в гр. Сандански ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (ТОО-Благоевград) и Изппълнителна агенция  по лозата и виното (ИАЛВ) на тема: „Агротехнически мероприятия при лозята, интегрирани системи за борба с болести, неприятели и плевели по лозата“

На семинара Любомир Терзиев – главен инспектор, ИАЛВ – Благоевград ще запознае присъстващите с агротехническите мероприятия при лозята, интегрираните системи за борба с болестите по лозата, неприятелите и плевелите.

Експертите от ТОО – Благоевград към НССЗ ще представят възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Семинарът ще се проведе в гр. Сандански, обл. Благоевград,

бул. „Свобода” № 20, ет. 1 (сградата на МИГ - Сандански)

 

Програма на семинара може да видите тук.