Брой 1/2019 на списание „Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 12.02.2019      20239

За тема на първия февруарски брой на списание „Растителна защита” за 2019 година екипът ни избра да представи Централната лаборатория по карантина на растенията, която е част от европейската лабораторнодиагностична система по растително здраве. В броя подробно ви запознаваме с историята, целите и приоритетите на лабораторията през годините, както и с дългия и професионален път на специалистите в тази област, който през 1993 г. официално със заповед на миснистъра на земеделието и аграрната реформа разделя Централната лаборатория на две: Централна лаборатория за контрол на остатъчни количества от пестициди, нитрати и тежки метали и Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР).

Днес лабораторията е изправена пред предизвикателството едновременно да е национална референтна лаборатория по растително здраве, свързана с дейността на фитосанитарния контрол на БАБХ, така и да отговаря на всички европейски изисквания и да бъде компетентен орган за контрол на карантинните вредители по растенията. За структурата и отделите на Централната лаборатория по карантина на растенията, както и за техните задачи и извършвани изследвания, може да прочетете също в списанието.

Специално за читателите на списанието Деница Станева, гл. Експерт по нематология в ЦЛКР ще рзкрие защо Burcaphelenchus xylophilus се нарежда на едно от първите места сред 100-те инвазивни вида от световно значение.

В разговор със Златан Йорданов, началник-отдел  „Растителна защита” в Областна дирекция по безопасност на храните-Варна обсъждаме актуални теми като фитосанитарния контрол по черноморската граница, фитосанитарни мониторингови програми, контрол на износа на български растения и растителна продукция от пристанище Варна, навлизане на нови инвазивни видове в страната.

В рубриката „РЗ консултант” проф. д-р Иван Киряков от Добруджанския земеделски институт край гр. Генерал Тошево обяснява кои са определените фактори, свързани с протичането на патологичния процес при пшеницата, от които зависи ефикасността на фунгицидите към листните патогени.

В рубриката “Неприятели” ще разберете защо повредите, причинени от листните бълхи не се познават добре от овощарите и често се приписват на други вредители. Борбата с дребните бръмбарчета е трудна, изисква комплекс от мероприятия, но не е невъзможна.

Тази година за нашата градина и календара на болестите и неприятелите през отделните месеци се доверяваме на цените съвети и практични схеми на фирма Агропал. В настоящия брой ще разберете как да калибрирате правилно пръскачката си, за да постигнете оптимални резултати.

В този брой сме на гости на рождения ден на фирмата Суммит Агро, която навърши 20 години на българския пазар! Юбилеят бе отбелязан със стилно тържество в града под тепетата.

Приятно четене!

 

Темата

Представяме

*** –Централната лаборатория по карантина на растенията– част от европрйската лабораторнодиагностична система по растително здраве

– История

– Днес

– Близко бъдеще

– Структура

В. Шишкова – Фитосанитарният контрол е ключова част от системата за постигане на висок здравен статус на растенията

 

РЗ Консултант

С. Мишева, В. Янкова – Ефикасността на фунгицидите към листните патогени при пшеницата зависи от определени фактори

 

Неприятели

А. Харизанов, А. Харизанова – Листни бълхи по овощните култури

 

Карантина

Д. Станева Bursaphelenchus xylophilus с ред първите 100 инвазивни вида от световно значение

 

Светофар

*** – Агропал препоръчва

 

Събития

*** Суммит Агро – 20 години на българския пазар

 

Училище за специалисти

Проф.Венелин Ройчев –  Лозарството в България – състояние и переспективи/фитосанитарни проблеми

Списание Растителна защита семена и торове няма отношение към поднесената информация в публикуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорност авторите на публикациите.