Абонаментът за списание “Растителна защита” за 2019 година продължава в редакцията

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 12.02.2019      1603

Списание “Растителна защита” съобщава, че абонаментът за 2019 г. продължава в редакцията през цялата година. Ако прецените, че изданието ви е необходимо, направете следното:

  • Изпратете пощенски запис за 60 лв. на адрес: 1618 София, ул.”Ив.Йончев” №3, за Емил Иванов Игнатов. Ще получавате списанието на посочения адрес през цялата година, като ще ви изпратим и пропуснатите броеве.

Предлагаме още две възможности:

  • Пощенски запис от 85 лв., изпратен на посочения адрес, ще ви осигури целогодишен абонамент за списанието + Списък на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита и растежни регулатори, регистрираните адюванти, торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества през 2019 година.
  • Пощенски запис от 40 лв., изпратен на посочения адрес, ще ви осигури получаването на новия Списък на разрешените за употреба през 2019 г. препарати за растителна защита и торове.

Не забравяйте!

Списанието се разпространява само чрез абонамент!