Виола АЕ: За да стигне до целта, на човек му трябва само едно – да върви!

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 11.02.2019      4040

Сливенската фирма ВИОЛА  АЕ откри новия си търговски сезон на знаково място – Арбанаси край Велико Търново, хотел “Севастократор”. Събитието фокусира специалното внимание на партньорските компании от агрохимическата и семенарската индустрия. Клиентите на ВИОЛА АЕ – фермери и земеделски стопани от региона на Сливен, Стара Загора и Ямбол, получиха ексклузивна информация за тазгодишните търговски портфейли в ключовите сегменти – препарати за растителна защита, семена и торове.

В случая трябва да бъде отбелязан фактът, че профилът на земеделието в Сливенско е със специфични характеристики. Тук паралелно динамично, с висок темп доказано работят няколко подотрасъла: полски култури – житни,слънчоглед, рапица, както овощарство и лозарство. Това на практика е едно високо интензивно растениевъдство. Което предполага качествена, много функционална растителна защита и иновативна генетика, инструментариум за осигуряване на висок здравен статус на отглежданите култури, устойчив растеж на добивите, реализиране на добавена стойност, печалба и инвестиционен ресурс.

ВИОЛА АЕ е фирмата в региона, официален дистрибутор на пестициди, семена и торове, която партнира на големите структуроопределящи фирми  у нас, дъщерни дружества на водещите световни компании от агрохимическата и семенарската индустрия – БАСФ, Кортева, Синджента, Ариста, Суми Агро, Адама, Косайд, както и българските фирми Агрия е Екофол. Този многопланов формат и силна конкурентна среда чрез посредничеството и активното участие на ВИОЛА осигуряват на тукашните земеделски производители дългосрочна перспектива – висок клас растителна защита, съвременна селекция, многофакторен хранителен ресурс за земеделските култури.

 И още една много характерна подробност.  ВИОЛА АЕ е семейна фирма, основана преди малко повече от 25 години от д-р Елена Манчева, доказан специалист по растителна защита. Днес ВИОЛА се управлява от второто поколение специалисти – нейната дъщеря Албена Вавова и племенницата й Теменуга Иванова. Четвърт век ВИОЛА демонстрира комбинация от нагласи и качества – висока степен на професионална експертиза и агрономически компетенции, успешно пазарно поведение, способност да сбъдва нещата, търговска стратегия с устойчиви параметри, висок индекс на успешност, с визия за утрешния ден.

Интересен е и въпросът защо компаниите, доставчици на препарати за растителна защита, семена и торове търсят и продължават да търсят партньорството на ВИОЛА? Защо всички врати за ВИОЛА са отворени? Отговорът е много лесен. ВИОЛА е фирмата, на която всички земеделски производители в регион Сливен се доверяват без условия! Това  забележително партньорство, базирано на високо стойностна морална и професионална лоялност и отдаденост, е един от малкото примери в българското земеделие. Силен знак за присъствие на визионерска мисия, ключ за изграждане и утвърждаване на фирма ВИОЛА като водеща структура, незаобиколим фактор в земеделието на Сливенско.

На срещата В Арбанаси Албена Вавова заяви: Нашата фирма е най-богатата в България. Богати сме, защото ВИОЛА заедно с партньорите си – фирмите доставчици и земеделските стопани от региона, сме едно голямо семейство!”

Тези думи не са нито протоколни любезности, нито емоционален жест в подходящ момент. Тези думи са потвърждение, че ВИОЛА осъществи един своебразен социален експеримент, сътвори общност с усещане за принадлежност към високо стойностна кауза, с широк тип комуникация, интегритет и заряд. Един много специален поведенчески модел, нестандартен пробив, провокация към бизнес статуквото и пазарните отношения в аграрното ни производство. Този своебразен формат променя средата, създава повече възможности, силна мотивация, нова енергия за акумулиране и ситуиране на още по-високи цели. По този повод д-р Манчева сподели: “За да стигне до целта, на човек му трябва само едно – да върви!”

ВИОЛА върви много уверено, с ярка индувидуалност и неповторима идентичност, със самочувствие. Знае за къде се е запътила и как да стигне до там!

 

Повече подробности четете в брой 2/2019 на списание “Растителна защита”.