UPL Limited обяви финализирането на сделката по придобиване на Arysta LifeScience Inc.

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 11.02.2019      2720

Ню Йорк, 1 февруари 2019 

UPL Limited ("UPL") днес обяви финализирането на сделката по придобиване на Arysta LifeScience Inc. ("Arysta") от Platform Specialty Products за 4,2 млрд. долара. Завършването на сделката, която беше подписана през юли 2018, бележи важна стъпка в историята на UPL. Придобиването допълнително засилва позицията на UPL като световен лидер в селскостопанските решения  с общи продажби, възлизащи приблизително на 5 млрд. щатски долара и EBITDA (печалба преди лихви, данъци и амортизация)  в размер около 1 млрд.  щатски долара.

В стремежa си към дългосрочна визия да бъде световен лидер в световната хранителна мрежа UPL стартира своето ново намерение, наречено 'OpenAg', което представлява партньорство с отворено съзнание за печеливши перспективи, като по този начин разширява обхвата за създаване на по-широка хранителна мрежа.

„Посредством нашата цел ние се стремим да трансформираме селското стопанство чрез създаване на отворена селскостопанска верига, която да осигурява устойчив растеж за всички”, заяви Джей Шроф, Главен Изпълнителен Директор.

Шроф добави още: “UPL ще предложи по-богат избор, по-голяма стойност и ще увеличи  устойчивостта за осигуряване на световни хранителни доставки. С разнообразното си портфолио и широк глобален обхват вярваме, че новата UPL ще бъде сред най-иновативните, проспериращи и уважавани компании в нашата индустрия.“

Шроф каза: “Земеделските производители се нуждаят от технологии и решения, които да служат, като им помогнат да бъдат по-устойчиви и да повишават  производителността във времена на климатични промени и усъвършенстване на  хранителните системи. Вярваме, че UPL може да предложи портфолио от технологични решения в областта на защитата на растенията. Нашата богата гама от биорешения  поставя началото на нова ера в устойчивото земеделие, като част от интегрираните програми за борба с вредителите и подхранване на културите.

Сделката получи одобрението на регулаторните органи по целия свят и компанията вече обяви глобални, регионални и местни ръководни екипи.

UPL осъществява придобиването чрез своя международен клон UPL Corporation Ltd, като създава ново дружество с богат опит и разнообразни умения, което да движи компанията напред.

 

За новия UPL

Новият UPL ще бъде един от лидерите на световните пазари за растителна защита и с придобиването на Arysta става една от петте най-големи компании в областта на селскостопанските решения по света - приходи от около 5 млрд. щатски долара, участие в 76 страни и продажби в над 130 държави.

Имайки достъп до световния пазар за хранителни продукти и фокусиран върху регионите с висок растеж, UPL представлява сигурно решение за производителите, дистрибуторите, доставчиците и партньорите.

Новият UPL предлага интегрирано портфолио от патентовани и последващи патенти селскостопански решения за окопни и технически култури, включително продукти за растителна защита, биорешения и продукти за обеззаразяване на семена, необходими за получаване на високи добиви с високо качество.