Агрометеорологична прогноза за месец февруари 2019

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.02.2019      1507

През първото десетдневие на февруари агрометеорологичните условия ще се определят от наднормени температури. В част от източните и южните райони на страната, вследствие задържалото се топлото за сезона време в края на януари и прогнозираните високи температури в началото на февруари, ще се създават условия за възобновяване на вегетацията при зимните житни култури. На отделни места в Югоизточна България, където се очакват максимални стойности над 15-16°С, има вероятност някои раноцъфтящи овощни видове (бадем, кайсия, праскова) да излязат от принудителен покой.

В края на първото и началото на второто десетдневие агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна. Очакваното застудяване ще възстанови покоя при есенните посеви, ще предотврати нежелателната, преждевременна, вегетация при някои трайни насаждения в южните райони.

През втората половина на февруари прогнозираните температури, близки до климатичните норми, ще поддържат в покой зимуващите земеделски култури в по-голямата част от страната. Изключения ще се наблюдават по Черноморието и в южните райони, където през третото десетдневие средноденонощните температури ще се доближават до биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури.

През февруари прогнозираните стойности на минималните температури, до минус 13°С, в условия без снежна покривка и при по-продължително задържане, ще представляват опасност за пшеницата и ечемика във фази 1-3 лист, както и за посевите с рапица, които не са формирали розетка. В края на януари на места в югоизточните райони при част от есенни посеви, зимуващи в начални фази от развитието си, са констатирани частични повреди от измръзване. Тези посеви през най-студените януарски дни (06-09.01), не бяха защитени от снежна покривка.

Прогнозираните валежи през февруари, се очаква да бъдат близки до нормата за месеца и ще увеличават есенно-зимните влагозапаси в двуметровия почвен слой. В края на януари почвените влагозапаси при пшеницата в еднометровия слой, с изключение на част от източните райони, достигнаха нива до пределната полска влагоемност (ППВ).Честите валежи през месеца ще поддържат високо съдържанието на влага в горните почвени слоеве, което на много места в страната ще затруднява провеждането на някои агротехнически мероприятия - подхранването на есенните посеви с азотни минерални торове, предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с ранни пролетни култури (грах, фий, овес, пролетен ечемик).

По-подходящи условия за провеждане на резитби в лозовите и овощните масиви ще има през първото и през третото десетдневие. В районите с регистрирани ниски отрицателни температури, под минус 15-16°С, резитбите на десертните сортове лози е желателно да се извършват след вземане на проби за установяване на размера на евентуалните повреди от измръзване.

 

Източник НИМХ