Фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.09 Лозя

Автор(и):  БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните
Дата: 03.11.2014      1017

През първите дни на месец август, агрометеорологичните условия в Западна България се задържаха неустойчиви. Това допълнително възпрепятства жътвата на пшеницата и влоши качеството на зърното. До края на месеца все още не е приключило прибирането на пшеницата, в по-високите райони на областите Кюстендил, Перник и София област. В средата на август атмосферата се стабилизира, температурите се повишиха и в различните части на страната максималните достигнаха между 33-38° С.

През втората половина на месец август, част от пролетниците приключиха развитието си. Започна прибирането на слънчогледа и сеитбата на рапицата. В Южна България, в районите с по-малко паднали дъждове през сезона започна и прибирането на ранните хибриди царевица.

ЛОЗЯ

Фенофаза: „прошарване” - „пълна зрялост”
През месец август в много райони на страната се извърши просветляване на лозите, за по-доброто огряване на грозда от слънцето и проветряване на чепките. За контрол на болестите и неприятелите се извършиха редовни пръскания, интервалите между които са съобразени с начина на действие и карантинния срок на използвания фунгицид, тъй като в края на месец август започна беритбата на ранните десертни сортове грозде: Перла, Царица, Супер ран Болгар, Кардинал.

Шарен гроздов молец
През месец август протече развитието на трето поколение на неприятеля. През първата декада на месеца е констатиран масов летеж, а в периода 11-20 август масово излюпване и вредна дейност на гъсениците от трето поколение. Плътност над прага на икономическа вредност е констатирана в районите на Бургас, Пловдив, Пазарджик, Силистра и Хасково. В тези райони срещу трето поколение са третирани 145,10 хил. дка от 1 до 2 пъти. Високите температури и относително ниската атмосферна влажност през месец август провокираха масова вредна дейност на жълтият лозов акар. В областите: Благоевград, Бургас, Видин, Пазарджик и Ямбол отчетената плътност е около ПИВ. Третирани са 58,200 хил.дка от 1 до 5 пъти.

Лозова щитовка
Нападение от неприятеля е констатирано в областите:Бургас, Видин, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Хасково и Ямбол. Третирани са 32,20 хил.дка от 1 до 2 пъти.

Мана по лозата
Високите температури през месец август, относително ниската атмосферна влажност и прошарването но гроздовете ограничиха развитието на болестта, с изключение на местата с локални превалявания. Нападението е повсеместно и засяга - листата, младият прираст и гроздовете. В основните лозарски райони са регистрирани от 8 до 12 инкубационни периода. В повечето райони, отчетеният процент на нападение по листната повърхност e от 5 до 75 % (І-ва - V-та степен на нападение). По гроздовете нападението е от 5-50 % нападнати зърна (І-ва – ІV-та степен на нападение), като по-слабо е нападението в областите Велико Търново и Силистра, а най-силно нападнати са районите на Благоевград, Бургас, Кюстендил и Разград. Извършени са от 6 до 8 третирания на 599,32 хил. дка.

Брашнеста мана (оидиум)
Поражения от болестта по листа и гроздовете са констатирани в цялата страна. Степента на нападение, за различните райони, варира в големи граници (от слаба до силна), определяща роля за това имат, както сортовите особености на лозите, така и месторазположението на лозовите масиви. Слаба степен на нападение е отчетено в районите на Велико Търново, Силистра и Търговище. Средна степен е констатирана в областите Кюстендил, Плевен и Шумен, а силна в районите на Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Разград, Русе, Сливен и Стара Загора. Третирания са проведени на 599,32 дка, от 5 до 8 пъти. Наблюдението върху развитието на патогена продължава.

Сиво гниене
През месец август агрометеорологичните условията и нанесените поражения от мана и оидиум по лозите, са предпоставка за разширяване ареала и увеличаване степента на нападение от болестта във всички лозарски райони на страната. До момента в повечето области на страната е отчетен от нисък до умерен риск за инфекция. Данни за висок риск има за област Хасково. Със зазряването на гроздето се очаква разпространението и степента на нападение от болестта да се увеличат и рискът за инфекция да се повиши. Проведени от 1 до 3 третирания на 400,24 хил. дка (комбинирани с останалите болести).

Болестта екскориоза по лозата е силно вредоносна и се наблюдава на огнища, предимно в старите лозови масиви, във всички лозарски райони. В областите: Бургас,Варна, Видин, Добрич, Кърджали, Монтана, Плевен, Пловдив, Русе и Сливен е отчетена от слаба до силна степен на зараза. Третирани са 67,10 хил. дка от 1 до 2 пъти.

Наблюденията върху развитието на земеделските култури и иконом мически важните вредители продължават!