Агрометеорологични условия в страната през втората половина на януари

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 22.01.2019      1203

Агрометеорологичните условия в страната през втората полвина на януари ще се определят от меко за сезона време. В края на второто и началото на третото десетдневие на януари в полските райони на страната се прогнозират положителни,  наднормени, средноденонощни температури и част от зимните житни култури, с изключение на посевите в Северозападна България, ще преминават от дълбок в относителен покой.

В югоизточните райони, където се очакват максимални температури до 10-12°С, средноденонощните – ще се доближават до биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури.

В началото на третото десетдневие на януари в агростанциите към НИМХ предстои първият зимен преглед за оценка състоянието на посевите, за установяване на евентуални повреди от измръзване при зимните житни култури и рапицата в районите с регистрирани критично ниски отрицателни температури, под минус 14-15°С (агростанция Кнежа – минус 20°С).  Очакват се в различна степен повреди от измръзване при пшеницата и ечемик зимуващи във фазите 1-3 лист, при посевите с рапица не успели да формират розетка през есенната си вегетация.

През повечето дни от периода условията ще позволяват провеждане на резитби в овощните насаждения.

 

 

Източник НИМХ