Фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.09 Слънчоглед

Автор(и):  БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните
Дата: 30.10.2014      1171

През първите дни на месец август, агрометеорологичните условия в Западна България се задържаха неустойчиви. Това допълнително възпрепятства жътвата на пшеницата и влоши качеството на зърното. До края на месеца все още не е приключило прибирането на пшеницата, в по-високите райони на областите Кюстендил, Перник и София област. В средата на август атмосферата се стабилизира, температурите се повишиха и в различните части на страната максималните достигнаха между 33-38° С.

През втората половина на месец август, част от пролетниците приключиха развитието си. Започна прибирането на слънчогледа и сеитбата на рапицата. В Южна България, в районите с по-малко паднали дъждове през сезона започна и прибирането на ранните хибриди царевица.

СЛЪНЧОГЛЕД

Фенофаза: „узряване” – „прибиране”
Културата е в много добро фитосанитарно състояние. През вегетацията на слънчогледа влагозапасеността на почвата в повечето области на страната беше в оптимални граници. През месец август е констатирано завишаване степента на нападение от
кафяви петна (фомопсис) в областите: Видин, Велико Търново и Перник – нападнати са от 7 до 15 % от растенията. Прояви на алтернария със слаба до средна степен на нападение има в районите на Видин, Перник, Търговище и Шумен. Влажното време с умерени температури благоприядства развитието на сиво гниене по питата на слънчогледа. Единични растения с петна по питите са установени в област Перник. До 5,8 % от растенията достига нападението в област Силистра на площ от 15 хил. дка. В област Силистра на площ от 15 хил. дка, нападението достига до 5,8% от растенията. Започна прибирането на реколтата.