Диагностика на креативността

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 29.11.2018      2237

Белхим Кроп Протекшън България, част от Белгийската агрохимическа компания Белхим Кроп Протекшън, отбеляза своя първи юбилей – пет години на родния пестициден пазар. За това кратко, време в присъствието на висока конкуренция, малобройният екип на фирмата, ръководен от Даниел Божанов, бе припознат от българските земеделски производители като отговорен партньор, чийто продуктов формат генерира нова енергия, създава перспективи, предлага класен технологичен инструментариум за управление на рисковете от вредоносния натиск, за повишаване интензитета на растителната защита, за гарантиране на висок здравен статус на отглежданите земеделски култури в условия на продължаващи климатични промени и аномалии, и несигурна, силно динамична фитосанитарна среда.

Тържеството по случай юбилея се състоя в представителния столичен хотел Premier. Събитието бе уважено от партньори на Белхим - шефове и специалисти от дистрибуторските фирми в страната, Йорис Бекерс, първи секретар на белгийското посолство в България, Фредерик Шарпантиер, директор на Белхим Европа, Средния Изток и Африка, Алин Стана, мениджър на Белхим за Румъния, България и Молдова, и Дорин Поп, маркетинг мениджър на Белхим Кроп Протекшън. Тук бяха експерти от БАБХ, направление “Растителна защита”, преподаватели от Агранрния университет в Пловдив и Лесотехническия университет в София.