В края на ноември агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 26.11.2018      980

След продължителното есенно засушаване падналите валежи от дъжд и сняг в края на второто и началото на третото десетдневие на ноември, на много места в страната над 40-50 l/m² (Разград-57 l/m², Шумен-57 l/m², Русе-60 l/m², Хасково-50 l/m², Кърджали-50 l/m², Чирпан-65 l/m², Ст.Загора-60 l/m², Сливен-59 l/m²), доведоха до преодоляване на дефицита на влага при есенните посеви в горните почвени слоеве. Тези валежи са твърде закъснели за част от зимни житни култури, които  вследствие недостига на влага са в начален стадий от вегетацията си и поставя под въпрос успешното им презимуване.

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. В началото и в края на периода прогнозираните стойности на средноденонощните температури за по-голямата част от страната, с изключение на южните райони, са под биологичния минимум, необходим за вегетацията на пшеницата, ечемика и зимната рапица. В края на ноември в Северна България, където се очакват и валежи от сняг, есенните посеви ще преминат в относителен покой.

В Южна България вегетацията на зимните житни култури и зимната рапица ще се осъществява със забавени темпове и съществена промяна във фенологичното състояние на културите не се очаква.

В края на ноември при пшеницата и ечемика ще се наблюдават фазите - поникване, трети лист и начало на фаза братене, предимно при посевите от централната и североизточната част на Дунавската равнина.

При рапица ще преобладава 4-5 лист. Малка част от посевите, които са засети в началото на есента, са в начало на фаза образуване на розетка (6-ти лист).

През периода по-подходящи условия за приключване на есенното засаждане на овошки ще има в средата на третото десетдневие на ноември.

 

Източник НИМХ