Растителното здраве – ключ за изграждане на устойчиво земеделие

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 19.11.2018      12471

Екипът на катедрата по фитопатология, част от Факултета по растителна защита и агроекология на Аграрния университет в Пловдив, отбеляза тържествено свия юбилей – 55 години от създаването й през 1963 година.

Тържеството по този случай бе уважено от много представители на аграрната академична общност от страната – колеги фитопатолози от институтите на Селскостопанската академия и БАН. Тук бяха и шефовете на оперативната администрация в сектора Растителна защита – Николай Роснев, зам.изп.директор на БАБХ, и Марияна Лагинова, директор на ЦЛКР. Специални гости на честването бяха бивши преподаватели в катедрата, сега пенсионери, мениджърът на компанията Суммит Агро доц. д-р Мирослав Титянов, специалисти от Синджента БАСФ и Пионер, д-р Елена Манчева и Теменуга Иванова от фирма Виола АЕ – Сливен, Антон Величков, началник на Управление “Растениевъдство” в Министерството на земеделието и горите.

По повод юбилея на катедрата по фитопатология приветствия поднесоха проф. Христина Янчева, ректор на Аграрния университет в Пловдив и проф. Вили Харизанова, декан на Факултета по растителна защита и агроекология.

В своето тържествено слово проф. Марияна Накова, ръководител на катедрата по фитопатология, направи ретроспективен преглед на развитието на тази ключова част от образованието и научните постижения в растителната защита. Днешният висок авторитет на катедрата е плод на труда на три поколения преподаватели и учени, отбеляза проф.Накова. Темелът на уникалната в много отношения българска школа по фитопатология е съграден от творческия гений на проф. Димитър Атанасов и неговите ученици – чл.кор. Иван Ковачевски и проф.Александър Христов. И тримата с приноси за развитието на световната фитопатология и вирусология.

Мащабното им дело продължават професорите Кръстю Кръстев, първият ръководител на катедрата в продължение на 13 години (от 1963 до 1967 година), Игнат Тафраджийски, Никола Митов, Васил Богданов, Стойчо Каров, Борис Наков, Георги Нешев. Днес щафетата е в ръцете на проф.Марияна Накова и нейния екип: проф. Светослав Бобев, доцентите Димитрийка Сакалиева и Милена Димова, гл.асистенти Звездомир Желев, Нешка Пиперкова, Мария Витанова и Красимир Димитров, асистентите Камелия Сакакушева и Георги Георгиев.

На тържеството по случай 55 години от създаването на катедрата по фитопатология на Факултета по растителна защита и агроекология проф. Марияна Накова инициира нов идеен проект – с активното участие на катедрата ще бъде учредено фитопатологично национално дружество.