Сачмянка по костилковите овощни видове може да бъде причинена не само от бактерия, но и от гъба

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 16.11.2018      3454

Сачмянката по костилковите овощни видове може да бъде причинена освен от бактериятаPseudomonas syringaep.v. syringae, но и от гъбата Stigmina carpophylla ( Corryneumbejrincki )

Признаци:

По листата се появяват дребни пурпурно червени точки, в чийто център тъканта некротира и опадва. При силно нападение петната се сливат, около тях се появява светложълтеникав ореол, когато причинителят е бактерия; или червеникаво-виолетов бордюр, когато причинителят е гъба. По плодовете петната са тъмни, при узряването хлътват и могат да залепнат за костилката.

Бактерията се запазва в нападнатите растителни части, в опадалите листа и в почвата. Заразяването става през рани, пъпки и листни отпечатъци, през устицата и кутикулата. Разсейването на спорите става чрез дъжд, вятър и насекоми. За покълнване на спорите са необходими капки вода, поради което след продължителни дъждове следва силна вълна на зараза.

Жизнен цикъл

Причинителят гъба презимува като мицел в заразените клонки. Намножава се при меки зими и в  период на покой, като образува конидии, които са източник на зараза.

Бактериите причинители зимуват в нападнатите растителни части, както и в окапалите листа и в почвата.

Заразяването от сачмянката се извършва през рани, през устицата или кутикулата.

Спорите и бактериите се разпространяват чрез дъжд, вятър или насекоми.

Контрол:

През есента е задължително да се изрежат нападнатите части от дървото, а опадалите листа да се заорат дълбоко. През есента/при 70-80 % листопад/ и рано напролет да се пръска с бордолезов разтвор – 1 %.

За контролиране на болестта е необходимо провеждане на:

  • Първо пръскане - във фенофаза „цветен бутон”;
  • Второ пръскане - след цъфтеж;
  • Трето пръскане - 7 дни след второто.

Регистрирани фунгициди за борба:

Каптан 80 ВГ (валидно до: 31.07.2021 г.) – 150-180 г/дка, Бордо Микс 20 ВП – 375-500 г/дка, Косайд 2000 ВГ – 155-285 г/дка – за прасковаи нектарина, за кайсии – 185-280 г/дка,  и Фунгуран ОН 50 ВП – 150-250 г/дка, Шампион 50 ВП/ Шамп 50 ВП/Макк 50 ВП – 300 г/дка, Витра 50 ВП/ Купрохай 50 ВП – 150 г/дка; Мерпан 80 ВГ (валиден до 31.07.2021 г.)