Дефицитът на почвена влага остава лимитиращ фактор за вегетацията на засетите есенни посеви

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 16.11.2018      1397

В средата на ноември агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и над климатичните норми. Валежи със стопанско значение не се прогнозират и лимитиращ фактор за вегетацията на засетите есенни посеви остава дефицитът на почвена влага. По тази причина ще се забави поникването на засетите в началото на ноември зимни житни култури, a на отделни места ще бъде под въпрос оцеляването на част от покълналите в края на октомври посеви. Вследствие дефицитът на влага част от посевите с пшеница, ечемик и зимна рапица са недобре гарнирани. През периода при зимните житни култури ще се наблюдават различни фази: поникване, начално листообразуване и фаза трети лист, главно при засетите през първото десетдневие на октомври посеви в част от Дунавската равнина (Бъзовец, Новачене, Павликени, Главиница).

Вследствие недостига на влага изостава развитието и на зимната рапица. През периода при рапицата ще преобладават посевите формирали 3-4 лист . Изключения ще има при част от най-рано засетите, през септември, посеви на отделни места в югоизточните райони, при които ще се наблюдава и начало на фаза образуване на розетка.

През второто десетдневие на ноември при есенните посеви, особено при тези отглеждани монокултурно, трябва да продължи обследването за установяване на икономически най - важните вредители и тяхната численост: при рапицата за нападение от рапичната стъблена бълха; при пшеницата и ечемика – за популацията на полската полевка, за повреди причинени от ларвите на житния бегач и житните мухи. При плътност на вредителите над прага на икономическа вредност (ПИВ) е необходима своевременна растителна защита.

През следващият период условията ще бъдат подходящи за освобождаване на площите от късните окопни култури (царевица, по-късните сортове главесто зеле, кореноплоди). Второто десетдневие е подходящ срок за засаждане на овошки.

 

Източник НИМХ