Ветрушка - Apera spica venti(L.) P.

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 13.11.2018      1875

Стъблата са тънки и гладки, изправени и по-рядко коленчато приповдигащи се, с височина 50-120 см. От една туфа излизат 4-10 стъбла. Листата са широки 2-5 cм, набраздени, а по периферията са грапави. Влагалището е дълбоко нарязано, гладко, с езиче, без ушички. Съцветието е метлица. Класчетата са едноцветни, дребни, зелени или оцветени в различна степен на виолетово. Класовите плеви са ланцетни като долната е по-къса от връхната. Долната цветна плева е малко по-къса от класовите. Към връхната си част тя е ресничесто влакнеста, с осил. Плодът е зърно, плътно обвито в цветните плеви, които са сламеножълти с виолетов оттенък. Зърното е овално, продълговато и заострено.

Размножава се със семена, които покълнват в почвата при температура 10-120С на дълбочина 2-5 см. Цъфти и плодоноси от юни до септември. Едно растение образува средно 9600 (до 84000) семена. Развива се на влажни почви и издържа само по-слаби засушавания.

Ветрушката заплевелява зимните и пролетни култури със слята повърхност, окопните култури, лена, люцерната, детелината и тревните смески. Развива се върху сиви, кафяви и канелени горски почви.

В нашата страна този плевел е разпространен в предпланинските и планинските й части до 1600 м надморска височина. С увеличаване на надморската височина се увеличава и плътността на вида и се изменя хабитусът на растенията т.е. те стават по-високи, с по-голям брой братя и с много по-едри метлици.

Намира приложение като фуражно растение.