Абонамент 2019

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 13.11.2018      1394

Ще четете ли списание

Растителна защита&семена и торове през 2019 година?

 

            Ако отговорът е ДА, начинът това да се случи е

 

                      А Б О Н А М Е Н Т    2019

 

 

От 10 октомври до 15 декември може да се абонирате във всички пощенски станции на страната. Ако пропуснете тази възможност, има още една опция – от 2 до 15 януари 2019 г. отново във всички пощенски станции.

Каталожен номер 1645

Цените:

  • За 1 година – 60 лева
  • За 6 месеца – 30 лева

И трета възможност:

До 31 януари 2019 г. можете да се абонирате в редакцията. Какво трябва да направите? Изпратете пощенски запис на стойност 60 лв./за 1 година/ или 30 лв./за 6 месеца/ на адрес:

1618 София, ул.”Иван Йончев” № 3, за Емил Иванов Игнатов. На пощенския запис изпишете четливо пълния си адрес/населено място, пощенски код, трите имена/, на който искате да получавате списанието.

Промоция! Пощенски запис от 85 лв., изпратен на същия адрес до 31 януари 2019 г. ще ви осигури целогодишен абонамент на списанието + Списък на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, торове и подобрители на почвата през 2019 година.

Не забравяйте! Списанието се разпространява само чрез абонамент.