Фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.09 Овощни Култури

Автор(и):  БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните
Дата: 30.10.2014      821

През първите дни на месец август, агрометеорологичните условия в Западна България се задържаха неустойчиви. Това допълнително възпрепятства жътвата на пшеницата и влоши качеството на зърното. До края на месеца все още не е приключило прибирането на пшеницата, в по-високите райони на областите Кюстендил, Перник и София област. В средата на август атмосферата се стабилизира, температурите се повишиха и в различните части на страната максималните достигнаха между 33-38° С.

През втората половина на месец август, част от пролетниците приключиха развитието си. Започна прибирането на слънчогледа и сеитбата на рапицата. В Южна България, в районите с по-малко паднали дъждове през сезона започна и прибирането на ранните хибриди царевица.

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Фенофаза: „нарастване на плода” - „узряване”
През месец август започна беритбата на средноранните сортове ябълки - Примруж и Молиз делишес, на крушовите сортове - Старкримсон, Вилямова масловка, Клапов любимец и на сливовите сортове - Зелена и Алтанова ренглода. Прибират се среднокъсните сортове праскови - Крестхейвън, Глоухейвън, Хале, както и сортовете, предназначени за преработка. През месеца се наблюдават повреди от болести и неприятели, срещу които се водят растително защитни мероприятия, като пръсканията са съобразени с времето на беритбата на плодовете и карантините срокове на използваните продукти за растителна защита.

Сливов плодов червей
Продължава летежът на сливовия плодов червей по феромонови уловки, но интензивността му намалява. Продължава и вредната дейност на гъсениците от второ поколение на неприятеля. Процента на опазеност на културата е добър. Допусната червивост между 2-6%. За контрол на сливов плодов червей от второ поколение са третирани 39,36 хил. дка от 1 до 4 пъти.

Ериофидни акари
През настоящата вегетация се наблюдават масови повреди от ериофидни акари от р. Aculus в района на Кюстендил. Повреди са констатирани основно в овощни разсадници и новосъздадени сливови градини по листата и леторастите. В младите овощни градини повредите достигнаха до 20 % повредени леторасти.

Сливов семеяд
През последните три години, в сливови градини в Североизточна България, се наблюдава масово окапване на плодовете, в периода на наедряване. В преждевременно опадалите плодове, при разчупване на костилките, вътре се откриват ларви. Причинителят е нов вредител, определен през 2014 г. от Централната лаборатория по карантина на растенията, като сливов семеяд /Еurytoma schreineri/. Процента на поражение от този неприятел през годините се увеличава, като през настоящата година достига до 90% от плодове. С цел определяне точните моменти за контрол на сливовия семеяд, е необходимо да се извършват редовните наблюдения върху развитието на неприятеля.

Късно кафяво гниене
Масови прояви на късно кафяво гниене по плодовете на сливите се наблюдава в области Перник, Ловеч, Кюстендил, Сливен и Търговище. Пораженията от болестта са от слаба до средна степен на нападение. Общо третирани са 8,50 хил. дка, като през месец вгуст третиране е проведено в районите на Ловеч и Сливен.