Агрометеорологична прогноза за началото на ноември

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 05.11.2018      1338

През изминалия период агрометеорологичните условия се определяха от топло време с наднормени температури и без валежи със стопанско значение. Лимитиращ фактор в развитието на земеделските култури бе продължаващото атмосферно и почвено засушаване. Недостатъчното съдържание на вода в горния почвен слой възпрепятства качествената почвообработка и сеитбата на пшеницата и ечемика в агротехнически срок. Според информацията от наблюдателните участъци от агрометеорологичната мрежа на НИМХ, фенологичното развитие на есеннците е различно, в зависимост от наличните водни запаси в повърхностния почвен слой. В станции Кнежа, Сливен и Ивайло, предсеитбената подготовка е извършена, но сеитбата не е започнала. В Карнобат сеитбата е извършена, но не е отчетено покълане. Най-масово наблюдаваната фаза е покълване, която е отчетена в Николаево, Разград, Царев Брод, Шабла, Ямбол, Пловдив и Хасково. Начало на поникване е отчетено в Бъзовец, а масово в Д. Чифлик и Силистра. Най-напреднали в развитието си са рано зесетите посеви в Новачене, Павликени и Главиница.

И през следващия седемдневен период времето ще се характеризира с температури над климатичната норма, а валежи със стопанско значение са малко вероятни. И през този период, ограничаващо нормалното развитие на есенните посеви ще бъде недостатъчното овлажнение на повърхностния почвен слой. Очаква се покълналите посеви да встъпят във фаза поникване.

През периода при посевите от пшеница и ечемик, при които протича листообразуване трябва да се следи за появата на обикновената полевка. Борбата срещу вредителя трябва да започне при наличието на две активни колонии на декар.

Условията ще бъдат подходящи за провеждане на есенните растителнозащитни пръскания при овошките. При семковите видове (ябълка, круша) се препоръчва третирането с 5% разтвор от карбамид, за ограничаване на заразите от струпясване. След масовия листопад, при костилковите овощни видове е необходимо да се извърши пръскане с 2% бордолезов разтвор срещу бактериалното изсъхване, къдравостта по прасковата, сачмянката и ранното кафяво гниене.

 

Източник НИМХ