Протеиновите фуражи от насекоми – алтернативна храна за птицевъдството в ЕС

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 02.11.2018      4554

"Одобрението на използването на протеини от насекоми за храна на домашни птици може да се очаква съвсем скоро",

потвърди Tарик Арсивала, главен търговски директор на едно от най-големите предприятия за производство на фуражи от насекоми „Протикс“ в Холандия и член на борда на Международната платформа за инсекти за храни и фуражи (IPIFF).

Захранването с храна за насекоми на селскостопански животни понастоящем не е разрешено в Европейския съюз. Допуска се само за риба в развъдници.

 

Следващата стъпка

Секторът на насекомите се движи бързо в посока протеинова алтернатива на фуражите. През 2017 г. беше направена първата стъпка след като беше одобрено използването на храна от насекоми за риби в изкуствени развъдници. Логично е следващата стъпка да бъде в посока одобряване на храна от насекоми и за домашни птици, където пазарът е огромен и непрекъснато се развива. „Имайки предвид глобалния мащаб на птицевъдния сектор, възможностите за компании като Protix са огромни. Първите проекти са в процес на подготовка. Отчитайки периода на гласуване и реалния период на изпълнение очаквам, че одобрението може да се очаква скоро", споделя Арсивала.

 

Подкрепа от Европейската комисия

Директорът на "Протикс" обръща внимание на подкрепата, която секторът на насекомите има от европейските политици. Арсивала: "Това е от изключителна важност за преместване на сектора на насекомите на следващото ниво. Европейската комисия включва използването на насекоми, но също така изисква безопасността на фуражите и храните да не бъде компрометирана. Секторът има икономически потенциал и не би трябвало да вреди на околната среда. Така че това е пътят, който предприемаме: стъпка по стъпка разширяване на нашите пазари, при спазване на най-високите стандарти за безопасност. Между първите дискусии за използването на храна от насекоми в развъдници за риба до действителното одобрение са изминали само 4 години. Това е доста бърз период за промяна на законодателството. "

 

Стартиране на потребителски продукти

Протикс се опитва да превърне използването на насекомите като храна в атрактивни продукти за потребителите, за да подобри техния имидж като алтернатива във фуражната и хранителната верига.

В Холандия вече може свободно да се закупят яйца от кокошки (OERei), хранени с живи ларви на насекоми. Тези яйца се продават в най-голямата верига супермаркети в Холандия, която смята да увеличи броя на предлаганите яйца, благодарение на голямото им търсене.

На европейско ниво, Протикс представи наскоро сьомга, наречена"Friendly", която се отглежда в специални развъдници  и се храни с насекоми.

 

За здрава и устойчива почва

Компанията се представя на европейските пазари и чрез своя изцяло естествен тор Bloosom. Той се състои само от инсекти, чиито компоненти са богати на органични вещества, хитин и минерали, които спомагат за възстановяване на естественото равновесие в почвата. Bloosom абсорбира вода, стимулира активността на почвените микроорганизми, подобрява естествената защита на растенията и помага за производството на здрави култури.

 

Увеличаване на производствения капацитет

В началото на септември Протикс откри нов завод за производство на насекоми в Bergen op Zoom, в южната част на Холандия. Голяма част от последното финансиране на фирмата е използвано за реализиране на това производствено съоръжение. Фабриката е в размер на няколко милиона долара и е второто съоръжение, изградено от холандската фирма. Реализирането на все повече съоражения от този тип показват промяната, която се наблюдава в създаващия се нов световен сектор на насекомите. "Това е инвестиция, насочена към търсенето и определена от печалбите". Обемите, които ще произведем до голяма степен се продават вече в срочни договори за следващите години за  вече съществуващи, а и за потенциални клиенти. За щастие можем да разширим дейността си на едно и също място, така че в близко бъдеще да обхванеме обслужването на повече клиенти и на нови пазари. Това ще доведе и до разширяване на пазарите, които ще използват брашното от насекоми за хранене на домашни птици, веднага щом това бъде одобрено от Брюксел ", в заключение добави Арсивала.