Огнен пригор по семковите овощни видове

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 31.10.2018      2857

Това е бактериално заболяване, което поразява всички надземни части на семковите овощни видове - круша, ябълка, дюля, мушмула. Заразените дървета се познават по характерните кукообразно извити от върха надолу и изсъхнали млади леторасти, клони с изсъхнали почернели листа и плодове, които остават по дърветата и не окапват. Бактерията причинител на болестта се запазва през зимата в заразените клони и затова засегнатите растителни части трябва да се изрязват на 50-70 см под границата между болната и здрава тъкан и задължително да се изгарят извън овощната градина. При установяване на заразата е необходимо:

- Изрязване на зсегнатите части на дърветата на 50-70 см под границата между болната и здрава тъкан и изгарянето им извън овощната градина;

- Силно заразените дървета се изкореняват и също се изгарят;

- След всеки отрез, режещите инструменти да се обеззаразяват с 10%-ов разтвор на белина или формалин;

- След приключване на резитбата да се извърши третиране с мед съдържащ фунгицид.

Причинител на огнения пригор е бактерия. Тя зимува в заразените клони, прониква в растението през рани и пукнатини, през устицата и цветовете, като се разнася от насекоми, от пчели, от птици и от човека при манипулациите – например при резитбата.

За по-добро извеждане на борбата срещу болестта, при окапване на 70-80 % от листната маса е необходимо да се извърши пръскане на прасковените дървета с контактни или системни фунгициди: Дитан М 45-0,03%, Дитан ДГ-0,3%, Скор 250 ЕК-0,02%, Тирам 80 ВГ-0,3%, Шавит Ф 72 ВДГ-0,2%, Шампион 50 ВП-0,3 %.