Фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.09 Картофи

Автор(и):  БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните
Дата: 17.10.2014      880

През първите дни на месец август, агрометеорологичните условия в Западна България се задържаха неустойчиви. Това допълнително възпрепятства жътвата на пшеницата и влоши качеството на зърното. До края на месеца все още не е приключило прибирането на пшеницата, в по-високите райони на областите Кюстендил, Перник и София област. В средата на август атмосферата се стабилизира, температурите се повишиха и в различните части на страната максималните достигнаха между 33-38° С.

През втората половина на месец август, част от пролетниците приключиха развитието си. Започна прибирането на слънчогледа и сеитбата на рапицата. В Южна България, в районите с по-малко паднали дъждове през сезона започна и прибирането на ранните хибриди царевица.

КАРТОФИ

Фенофаза: средно ранни – „прибиране”
късни – „нарастване на клубените” - „увяхване на стъблените части”
Обилните и продължителни валежи през вегетацията на картофите, увеличиха процента на загнилите клубени в резултат на прекомерната почвена влага.

Колорадски бръмбар
През вегетацията са извършени от 1 до 4 третирания срещу неприятеля на 120,2 хил.дка. В област Пловдив от 08 август е отчетено излюпване на ларви от ІІІ-то поколение на колорадския бръмбар.

Картофен молец
В областите Благоевград, Кюстендил и София област се запазва слаб летеж на пеперудите на наприятеля по феромонови уловки. В района на Благоевград е извършено третиране на 1,0 хил. дка.

Подземни нощенки
Установено е начало на излюпване на гъсеници от ІІ-ро поколение в област Благоевград, АЕР-Разлог. Констатирани са повреди по стъблата на растенията в София област, АЕР-Самоков, отчетената плътност е много висока – 5 бр. гъсеници/кв.м. Извършено е третиране на площ от 4,7 хил. дка. в регионите на: Благоевград, Кюстендил и София-област.

Картофена мана
Падналите валежи в началото на месеца създадоха условия за протичане на още инкубационни периоди от картофена мана при късните сортове картофи и заувеличаване степента на нападение от патогена.

Отчетената степен на нападение в областите Благоевград, Враца и Плевен е 5-25% нападение по листата (бал 1-2). В района на Смолян нападението по листата достига 30-40% (бал 3), а на отделни площи в АЕР Разлог и Перник листата са полазени от 30 до 75% (бал 3-4). Още при изваждането на ранните сортове картофи, на отделни посеви в областите Габрово, Кюстендил, Пазарджик и др. са констатирани повреди по клубените от мана. При изваждането на картофите през месец август в София област са отчетени до 15-20 %, в района на Благоевград до 30 % нападнати клубени. Третирани са 119,3 хил. дка от 1 до 8 пъти.

През месец август продължи разпространението и на кафявите листни петна (алтернария). Регистрирани са нападнати площи със степен на нападение в района на Благоевград от 3 до 10 % и в района на Смолян от 10 до 15 %. Третирани са 94,142 хил. дка от един до шест пъти.