Брой 8-9/2018 на списание „Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 26.09.2018      22493

Вижте кои са актуалните теми в този брой.

За тема на новия есеннен брой на списание “Растителна защита” екипът ни избра управлението на храненето на растенията, което придобива все по-голям интерес от страна на съвременното земеделие, изправено пред редица предизвикателства. Наред с въпроса как ще се изхранва увеличаващото население, промените в климата и загубата на селскостопански площи, аграрната наука започва да се занимава активно и с екологичната интензификация на земеделското производство. Това е процес, при  който има едновременно повишаване не само на добивите, но и на екологосъобразността на произведеното с фокус върху почвеното плодородие  и производството на храни, които осигуряват важни минерали и органични вещества за подържане на тялото и правилното функциониране на органите на световното население, участващо в хранителната верига. За да се справят с проблемите с минералните дефицити на хората, учените използват агротехники за отглеждане и методи за управление на хранененто на растенията, които увеличават концентрацията или биоусвоимостта на минералните елементи в земеделската продукция.

Затова в този брой обръщаме внимание на значението на балансираното торене и почвеното плодородие като гаранция за високи добиви.  Решаваща роля за правилното хранене на растенията има и понятието – химигация, която е переспективна алтернатива на внасяне на агрохимикали с поливната вода.

В броя е засегната и темата за прецизното земеделие не само като бъдеще на съвременното селскостопанско производство, но и като алтернативно решение на проблема с неточното взимане на проби от земеделските земи и съответно с неадекватната представа за нуждите н арастенията на конкретно място.

При сегашната система при торене растенията получават средната доза хранителни елементи, като за част от тях тя е оптималната, за други – прекалено висока. По този начин намалява ефективността на торенето и се губят средствата от неефективното използване на торовете от растенията. При растенията, плучили по-ниска от необходимата им торова доза, се наблюдава понижено качество и по-нисък добив, а при торенето с повече от необходимите им дози добивът може да бъде намален под въздействието на болести, неприятели и лоши атмосферни условия в резултат на прекомерно развитие на културата.

 

Темата

М. Николова – Управление на храненето на растенията – съвременни подходи

С. Костадинова, М. Николова – Балансираното торене на основните полски култури е гаранция за високи и стабилни добиви

И. Манолов – От голямо значение е опитът на овощаря

И. Митова – Изборът на торенето е важен елемент от технологията на отглеждането на средно ранни домати

К. Куманов – Химигацията – переспективна алтернатива за внасяне на агрохимикали с поливната вода

И. Манолов – Повишаването на почвеното плодородие в биологичното стопанство е дългосрочен процес

В. Кутев, М.Стоянова – Прецизното земеделие е бъдещето на съвременното селскостопанско производство

 

Неприятели

А. Харизанов, А. Харизанова – Полски щитоносни въшки

 

Карантина

Е. Димитрова, М. Димова – Нов установен вредител с фитосанитарно значение за цели Европейски съюз

 

Внимание

Л. Димитрова – 2018 е годината с перфектни условия за проявление на рака по картофите

 

Списание в списанието

А. Харизанов, А. Харизанова – Екзокринна и еднокринна система при насекомите – желези, видове, функции.

 

Светофар

M. Боровинова, И. Лечева – В овощната градина през септември: Химичните третирания намаляват

В. Янкова и др. – Време е за обеззаразяване на оранжериите

 

Събития

*** Ариста ЛайфСайънс предлага: Защита на лозята от най-висок клас

*** БАСФ: Решения в земеделието, които създават нови възможности за инвестиции и растеж с

  • хибридите рапица от БАСФ
  • Систива – 360° защита от сеитбата до пролетта за 3,6 лв. на декар

 

Училище за специалисти

Проф. Мария Боровинова –  Опасни гъбни патогени по череша и слива

 

Списание Растителна защита семена и торове няма отношение към поднесената информация в публикуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцяло на рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорност авторите на публикациите.