Фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.09 Царевица

Автор(и):  БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните
Дата: 17.10.2014      964

През първите дни на месец август, агрометеорологичните условия в Западна България се задържаха неустойчиви. Това допълнително възпрепятства жътвата на пшеницата и влоши качеството на зърното. До края на месеца все още не е приключило прибирането на пшеницата, в по-високите райони на областите Кюстендил, Перник и София област. В средата на август атмосферата се стабилизира, температурите се повишиха и в различните части на страната максималните достигнаха между 33-38° С.

През втората половина на месец август, част от пролетниците приключиха развитието си. Започна прибирането на слънчогледа и сеитбата на рапицата. В Южна България, в районите с по-малко паднали дъждове през сезона започна и прибирането на ранните хибриди царевица.

ЦАРЕВИЦА

Фенофаза: „ранна восъчна зрялост” – „пълна зрялост”

Царевичен стъблопробивач

Към настоящия момент се наблюдава вредна дейност от второ поколение на неприятеля. Отчетената плътност в областите Видин, Монтана, Плевен, Пловдив и др. е под ПИВ и достигна до 25% нападнати растения (при ПИВ: царевица за зърно – 90% нападнати растения от гъсениците с по 3-4 повреди на растение). Хибридите царевица, използвани в България през последните години са в състояние да понесат чувствителни повреди от гъсениците на неприятеля без това да се отрази на добива. При установената ниска плътност не е икономически оправдано извеждането на химичин контрол. Въпреки това оптималните условия за развитието на гъсениците, през летните месеци на тези година, температури под 34°С и вражност 70-100 %, притесниха земеделските стопани и на 163,6 хил. дка са извършени инсектицидни третирания срещу второ поколение на царевичният стъблопробивач.

Памукова нощенка

Повреди от трета-пета възраст на гъсениците от второ поколение на неприятеля са въстановени по кочаните на царевицата в регионите на Видин, Враца, Пловдив и Търговище. Констатираното е нападение от 5 до 15 % повредени кочани. Третирани са 163,6 хил. дка в областите Видин, Монтана, Плевен и Пловдив. Проведените пръскания са съчетани и за едновременен контрол срещу листните в ъшки и царевичния стъблопробивач.