Опасни гъбни болести по черешата и сливата

Автор(и):  проф. Мария Боровинова
Дата: 19.09.2018      7262

За опазване на дърветата  и плодовата реколта от болести и неприятели  при черешата  се извършват значително по–малък брой пръскания в сравнение с ябълката. Въпреки това проблемът с остатъчните количества и замърсяването на околната среда е актуален и при черешопроизводството, като се има предвид, че при този овощен вид периодът от цъфтежа до прибиране на реколтата е значително по–къс от този при ябълката.

Във фитопатологичната литература са описани 24  гъбни болести по черешата. От установените у нас икономически най-важни са цилиндроспориозата и кафявото гниене.

 Цилиндроспориозата е ключовата болест по черешата и вишнята, която определя броя на фунгицидните пръскания всяка  година. Тази болест нанася значителни щети на черешопроизводството, тъй като предизвиква преждевременно обезлистване на дърветата, което не само намалява количеството и качеството на продукцията, но и води до измръзване на дърветата през зими с ниски температури. Повредите от цилиндроспориозата са основно по листата и само при някои сортове и по дръжките на плодовете. Най-сигурният начин за опазване на черешата от цилиндроспориоза е отглеждането на устойчиви или много слабо чувствителни на болестта сортове. У нас първи проучвания върху чувствителността на черешови сортове към цилиндоспориоза провежда Величкова, 1975 г., и установява, че от наблюдаваните сортове най-силно чувствителни на болестта са Наполеон, Бинг и Ранна черна едра, а салбо чувствителни са Силистренска череша и Софийска ранна № 24. По-късно в Института по земеделие в Кюстендил е направена оценка за чувствителността на над 40 сорта. Установенно е, че подложката, нормите на торене и системите на поддържане на почвената повърхност влияят върху степента на нападение от цилиндроспориоза.

Кафявото гниене  е втората по икономическо значение болест/а през отделни години и първа/  в България и редица други страни, където се отглежда този овощен вид. Тя се причинява от три вида гъби от род Monilia.

Мерките за предпазване на черешата от причинителите на кафявото гниене  включват санитарна резитба и фунгицидни пръскания.

Санитарна резитба се прилага за отстраняване на заразените клонки, а освен това всички мумифицирани плодове трябва да се  свалят от короната, съберат и унищожат. Тези мерки се прилагат ежегодно като се има предвид, че инфекцията се възобновява със спори, образувани върху заразени клонки, клони и плодове. Само санитарните мерки не могат да решат проблема с кафявото гниене, което налага фунгицидни пръскания за предпазване на дърветата от инфекция. Пръсканията се провеждат преди разпукване на пъпките, във фенофази “розов бутон”, “цъфтеж” и непосредствено след цъфтежа за опазване на цветовете, младите завръзи и клонките, а по-късно за опазване на плодовете се провеждат в периода преди зазряването им.

От проучване, проведено в Института по земеделие в Кюстендил е установено, че след напукване на плодовете основни причинители на гниенето им са  ранното кафяво гниене/ Monilinia  laxa/, късното кафяво гниете /Monilinia fructigena/, сивото гниене/Botrytis cinerea/, алтернарийното гниене/ Alternaria alternatа/. Установени са и незначителни повреди от ризопусно гниене/Rhizopus stolonifer/ и горчиво гниете / Glomerella cingulata/.

За намаляване загубите от напукване, причинено от дъждове по време на зреенето, а по този начин и косвено намаляване на гниенето  на плодовете се препоръчва: засаждане на устойчиви или слабо чувствителни на напукване сортове; пръскане с CaCL2, RainGard, SureSeal, покриване на дърветата.

Червени листни петна по сливата

Болестта у нас е разпространена във всички райони, където се отглежда слива и ежегодно причинява повреди по чувствителните сортове.     

От отглежданите у нас сливови сортове силно чувствителни на болестта са  Кюстендилска синя слива, Анна шпет, Кралица Виктория, Габровка, Чачанска най - боля. От ренклодите най - силно чувствителна е Едра зелена ренклода. Слабо чувствителни са Любимец храмовых, София 2, Ашатан, Гилей и Стенлей.

Важно е стопаните да знаят, че първото пръскане срещу червените листни петна може да се съчетае с пръскането срещу ларвите на сливовата плодова оса.

Повече подробности за опасните патогени по черешата и сливата  ще ви предложи вложката към брой 8/9 2018 г. на списание „Растителна защита“.