През септември обеззаразяваме оранжериите

Автор(и):  проф. д-р Стойка Машева, ИЗК "Марица" Пловдив; проф. д-р Мирослав Михов, ИЗК "Марица" в Пловдив; гл.ас. д-р Дима Маркова; доц. д-р Винелина Янкова, ИЗК “Марица” в Пловдив
Дата: 18.09.2018      4003

Много причинители на болести и неприятели по растенията се предават чрез почвата. Там те презимуват или преминават определен стадий от развитието си. Интензивното и монокултурно отглеждане на зеленчукови култури в култивационни съоръжения води до натрупване на патогенни микроорганизми и неприятели в почвата. Счита се, че загубите, причинени от почвени патогени, са 1/3 от загубите, причинени от всички патогени. За борба с почвените вредители се прилагат различни методи -  физични (пропарване, соларизация), химични (фумигиране) и биологични (биофумигация).

С обеззаразяването на почвата се цели унищожаване на:

  •  патогени, причинители на сечене и кореново гниене;
  •  нематоди;
  •  почвени неприятели;
  •  плевелни семена и др.

Преди да се извърши обеззаразяване на оранжерията, е необходимо тя да бъде подготвена чрез следните мероприятия:

  • Събиране и изнасяне на растителните остатъци;
  • Почистване и измиване на стъклата и конструкцията;
  • Подготовка на почвата и навлажняване;
  • Унищожаване на плевелната растителност около оранжерията.

І. Физични методи:

Пропарване на почвата.

Соларизация на почвата.

ІІ. Химични методи

ІІІ. Биологични методи:

Биофумигация

Обеззаразяване на конструкцията

В края на вегетацията на културите в оранжериите се натрупва значително количество зараза от патогени, увеличава се и плътността на насекомите. При изнасяне на растителните остатъци навън те се разсейват в района и през следващата вегетация атакуват младите растения. В такива случаи се препоръчва изгарянето на старите растения с 60 л/дка формалин. Той може да се внесе с оросителната инсталация, която се вдига над растенията.

Обеззаразяване на инвентара

Дървените щайги, мотиките, лопатите и другия инвентар могат да се обеззаразят чрез киснене в 2%-ов разтвор на меден сулфат за 24 часа.

 

Подробно за всеки един от методите за обеззаразяване на почвата в оранжерии прочетете в брой 8/9 2018 г. на списание “Растителна защита”.