Започна приемът на заявления за компенсации от неблагоприятни природни бедствия през 2018

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 18.09.2018      1082

Заявления за кандидатстване за държавната помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия - Измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г.", ще се приемат от 17 септември до 05 октомври 2018 г. в отделите „ПСМП“ към областните дирекции на ДФЗ. Средствата ще бъдат изплатени на земеделските стопани до 22 октомври 2018 г.

УС на ДФЗ утвърди на свое заседание финансов ресурс от 700 000 лв. по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия - Измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г." при 80% интензитет от производствените разходи.

Средствата са разпределени за следните видове култури:

 

  •        Бадеми-до 1 531,2 лв./ха;

 

  •        Кайсии - до 1 496,0 лв./ха;

 

  •        Сливи - до 1 459,6 лв./ха;

 

  •        Праскови, нектарини - до 1 354,3 лв./ха;

 

  •        Череши - до 1 259,6 лв./ха.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи от посочените култури в резултат на измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г.

 

Източник  ДФ „Земеделие“-РА