Агрометеорологична прогноза за месец септември 2018

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 07.09.2018      1682

В началото на септември агрометеорологичните условия ще се определят от  сухо, топло, а на места в полските райони - и от  горещо време. До средата на първото десетдневие условията ще бъдат подходящи за приключване жътвата на слънчогледа, прибиране на по-ранните хибриди царевица, провеждане на дълбока оран, на предсеитбените обработки и сеитбата на зимна рапица. 

Прогнозираните наднормени топлинни условия в началото на месеца ще ускорят протичането на последните фази от развитието на късните полски култури. При среднокъсните хибриди царевица ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост, а при късните – млечна и преход от млечна към восъчна зрелост. При ориза ще преобладава млечна зрялост, при памука - разпукване на плодните кутийки.

През втората половина от първото и през повечето дни от второто десетдневие агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. Прогнозират се валежи, понижение на температурите и повишен риск за развитие на патогени причиняващи гниене - късно кафяво гниене (Monilia fructigena) по плодовете на есенно-зимните сортове овошки, сиво гниене (Botrytis cinerea) при по-късните винени сортове  грозде. Тази година дъждовното лято възпрепятства навременното провеждане на растителнозащитните пръскания в лозавите масиви. На места масовите зарази с мана и оидиум (брашнестата мана) компрометираха гроздовата реколта.

През второто десетдневие на септември и късните хибриди царевица ще встъпят във восъчна и пълна зрелост. През този период при оризовите посеви масово ще се наблюдава фаза узряване.

В края на второто десетдневие във високите полета се прогнозира повишена вероятност за образуване на слани, а през третото – и на места в полските райони, което изисква своевременно прибиране на зеленчуковата реколта подлежаща на осланяване.

Очакваните валежи през септември, около и над нормата за месеца, ще осигурят влага за нормалното протичане на началните фази от вегетацията на зимната рапица. В края на месеца при рапицата засята в оптимални срокове, през първата половина на септември, ще се наблюдава фаза поникване. Във фаза поникване сериозни повреди по рапицата нанасят рапичната стъблена бълха (възрастните индивиди) и ларвите (лъжегъсениците) на рапичната оса.

През втората част от третото десетдневие съществени валежи не се прогнозират. През последните дни от месеца се очаква подобрение на условията за провеждане на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване със зимни житни култури. В края на септември във високите полета започват агротехническите срокове за сеитбата на ечемика и пшеницата.

 

 

Източник: НИМХ