Байер: Устойчивият растеж на световното земеделското производство е без алтернатива, от съдбовно значение за човечеството!

Автор(и):  Емил Иванов
Дата: 06.09.2018      2415

Екипът на Байер България, дивизя Кроп Сайанс, организира в столицата специална среща с журналисти от аграрните медии. Темата на тази инициатива бе бъдещето на световното земеделие и участието на Байер в неговата глобална трансформация и дигитализация. Събитието се състоя в Университетската ботаническа градина, един  оазис в градската джунгла, знаков символ на връзката между човек и природа, останал по чудо невредим.

Изходната позиция по чувствителната тема темата е пределно ясна. Според всички авторитетни демографски прогнози през 2050 г. населението на земята ще достигне 9 млрд.души. Това означава земеделското производство да бъде увеличено с 50 %. Повече от амбициозна задача, като се имат пред вид големите и силно провокативни предизвикателства: все по-несигурна климатична и фитосанитрна среда, все по-активна трансгранична инвазия на вредители, трайна тенденция към загуба от обработваема земя – всяка година в планетарен план тя намалява със 120 млн.декара!

Каква е мисията на Байер, водещата световна компания в агрохимическата и семенарската индустрия в тази изключително комплицирана, вулканично динамична ситуация от ключово значение за бъдещето на света?

Мултинационалната компания Байер е най-големият визионер и иноватор, влага колосален бюджет в своята научна и откривателска дейност. Резултатите са налице: Байер променя света на растителната защита и селекцията. Този мащабен и широко форматен капитал, заедно с водещата роля на компанията в дигитализацията на световното земеделие, е приносът, мисията, визията на корпоративния инженеринг за създаване на устойчиви модели за земеделско производство, за позициониране на нови стратегии за персонална сигурност на фермерските стопанства, за увеличаване на тяхната производителност. Байер има капацитет, има готовност, силен ангажимент и лидерски амбиции да участва в глобалната трансформация на селското стопанство, базов потенциал за гарантиране на достатъчен и качествен хранителен ресурс на световното население.

Посланието на Байер е с пределно ясна дефиниция. В световното земеделие е необходима промяна, мащабна промяна в досегашните представи, стереотипи, шаблони, рутинни действия. Промяна на всички равнища – политика, администрация, производство. Налага се да се бърза. Индикацията за необходимостта от това ускоряване са пред всеки от нас. Храната се продава в супермаркетите, но се създава на полето! За да се случва това безпроблемно, задължително условие е да се осигури устойчив растеж на световното земеделско производство!