В края на август и началото на септември времето е подходящо за жътва на слънчогледа

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 31.08.2018      1456

През следващия седемдневен период (31.08-05.09.2018) развитието на късните земеделски култури ще протича с ускорени темпове, при наднормени топлинни условия. В началото на септември слънчогледът и във високите полета ще приключи развитието си. При средно късните хибриди царевица ще се наблюдава масово восъчна и пълна зрялост, а при късните – млечна и преход от млечна към восъчна зрялост.

В началото на периода в полските райони на страната се очаква сухо време и подходящи условия за провеждане жътвата на слънчогледа, за освобождаване на площите от по-ранните хибриди царевица.

През втората половина от периода агрометеорологичните условия ще претърпят промяна, по-съществена в Западна България. Прогнозират се валежи и подобрение на водните запаси в горните почвени слоеве, предпоставка за по-качествено провеждане на дълбока оран и на предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване със зимна рапица. Дребните семена на рапицата изискват много добра, до градинско състояние, предсеитбена обработка на площите. Валежите в края на август, след задълбочилото се засушаване, бяха локални и само на отделни места в Северна България (Плевен, Ловеч, Свищов) и в Горнотракийската низина (Пловдив) имаха стопански ефект. Оптималните агротехнически срокове за сеитбата на зимната рапицата са до средата на септември.

Периодът е подходящ за сеитбата на спанак за есенно производство.

 

Източник: НИМХ