Производство на овощен посадъчен материал и облагородяване на спяща пъпка

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 23.08.2018      2000

На 28 август 2018 г. в с. Хан Крум, обл. Шумен ще се проведе съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на НССЗ (Териториален областен офис (ТОО) гр. Шумен) и ССА (Опитна станция по земеделие - Хан Крум) на тема "Производство на овощен посадъчен материал. Облагородяване на спяща пъпка".

На семинара доц. д-р Майя Мутафчиева, Опитна станция по земеделие - Хан Крум ще запознае присъстващите с производството на овощен посадъчен материал, методите на присаждане, както и ще направи и демонстрация на практическо приложение на присаждането на спяща пъпка.

Експертите от ТОО на НССЗ в гр. Шумен ще представят възможностите за подпомагане на земеделски стопанства от сектор „Овощарство“ по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Семинарът ще се проведе в с. Хан Крум, обл. Шумен, ул. “Преслав“ № 1А, сградата на Опитна станция по земеделие - Хан Крум.

Програма