През август все още не е отминала опасността от болестите и неприятелите по овощните дървета

Автор(и):  проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова
Дата: 23.08.2018      2836

При ябълковите сортове, които са чувствителни на брашнеста мана, борбата срещу тази болест също продължава. За едновременен контрол  и срещу струпясването най–добре е да се използват фунгициди, които са ефикасни и срещу двата патогена. Сортовете, устойчиви на струпясване – Прима, КООП-10, Фролина, Либърти, Джонафрий, Джонатан, Пионер, Макфрий, Пилот, Топаз, Новамак, Сава, Рубинола др.,  се пръскат само срещу брашнеста мана.

През август се третира и срещу горчивите ядки /петна/ по ябълката. Повредите от тази неинфекциозна болест се наблюдават през периода на узряването им, а по-късно и по време на съхранението. Засегнатите плодове са осеяни с многобройни тъмни хлътнали петна, които най-често са концентрирани в долната част на плода. По-късно те стават по-силно оцветени, като при червено обагрените плодове  придобиват тъмночервен цвят, а при жълто- и зелено оцветените  стават светлозелени до зелени. Понякога зсегнатите ябълки нямат външни симптоми и не се различават от здравите, но при разрязване се виждат кафяви ядки, разпръснати измежду здравото плодово месо. Горчивите ядки представляват тъмнокафява гъбеста тъкан с горчив вкус. За предотвратяване на това заболяване се третира два-три пъти с CaCl2  - 0,6 %.  Първото пръскане се провежда около един месец преди беритбата, а следващите в интервал от 10-12 дни. Препоръчва се и  листния тор Вуксал калций – 300-600 мл/дка. С него се провеждат минимум 6 пръскания, като първото се извършва след оформянето на завръзите, а следващите - в интервал от 12-15 дни. Необходимо е  да се избягва воден           стрес на дърветата, беритбата да се провежда в най-благоприятните срокове за всеки сорт.

През първата половина на август продължава борбата  срещу второто поколение на ябълковия плодов червей.

Все още има растителнозащитни грижи при крушата, черешата, прасковата и ягодите.

При биологично производство не се разрешава употреба на синтетични  пестициди. За борба срещу гъбните болести се използват мед-съдържащи и сяра-съдържащи фунгициди. За контрол на ябълковия и източния плодов червей са одобрени  Мадекс топ и Мадекс твин – 10 мл/дка, както и  диспенсъри  - РАК 3+4  за ябълков плодов червей и РАК 5+6 и ФЕРОКОН АМ за източен плодов червей. Натуралис ОД е включен в списъка за контрол  обикновената крушова листна бълха.

За борба срещу ябълковия пъстър миниращ молец  ефикасен биоинсектицид е Ним азал Т/С – 300 мл/дка.

Синеис 480СК е разрешен за употреба при: ягода срещу трипси, кайсия, праскова и нектарина срещу прасковен клонков молец, круша срещу крушова листна бълха и ябълка срещу ябълков плодов червей и ябълков пъстър миниращ молец.

 

Информация за препаратите за растителна защита, които са одобрени срещу различните болести и неприятели през август ще намерите в брой 7/2018 на сп.”Растителна защита”.