Фитосанитарното състояние на земеделските култури към 01.09.2014
Пшеница и Ечемик

Автор(и):  БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните
Дата: 16.10.2014      989

През първите дни на месец август, агрометеорологичните условия в Западна България се задържаха неустойчиви. Това допълнително възпрепятства жътвата на пшеницата и влоши качеството на зърното. До края на месеца все още не е приключило прибирането на пшеницата, в по-високите райони на областите Кюстендил, Перник и София област. В средата на август атмосферата се стабилизира, температурите се повишиха и в различните части на страната максималните достигнаха между 33-38° С.

През втората половина на месец август, част от пролетниците приключиха развитието си. Започна прибирането на слънчогледа и сеитбата на рапицата. В Южна България, в районите с по-малко паднали дъждове през сезона започна и прибирането на ранните хибриди царевица.

ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК

Нестабилните агрометеорологичните условия влошиха качеството на зърното и в късно прибраните посеви е констатирана поява на гъбни патогени от род Alternaria (Видин, Враца, Перник, София-област, Стара Загора, Търговище и др.). Падналите валежи през летните месеци, провокираха вторично заплевеляване на освободените след жътвата площи от зърнено житни култури и рапица. В областите Благоевград, Враца, Лом, Разград и Русе тече кампания по третиране на стърнищата с тотални хербициди, като приоритетно се третират площите предвидени за повторки с житни. До момента са третирани около 114 хил. дка. При извършените обследвания през месец август на стърнища, банкети и крайпътни ивици, се наблюдава тенденция на градация в развитието на обикновената полевка.

Поради силното заплевеляване и наличие на свежа растителност, отчетената популационна плътност на неприятеля е около и над ПИВ (ПИВ през есента: 2 активни кол./дка). В стърнищата от есенници и рапица, в областите Плевен, Разград, Русе и Стара Загора отчетената плътност от полевката е от единични ходове до 2 активни кол./ дка. До 3 активни кол./дка са отчетени в областите: Бургас, Варна, Враца, Добрич, Кюстендил и Ловеч. В областите Перник и Търговище отчетената плътност е от 2-7 активни кол./дка. В област Шумен е отчетена плътност от 2-18 активни кол./дка. При продължаване на благоприятните климатични условия през есента на 2014 г., се очаква масово намножаване на полевката в Северна България и полетата в западната част на страната. В Южна България в районите на Пловдивска, Старозагорска, Ямболска и Бургаска области също се очаква повишаване числеността на обикновената полевка и източно-средиземноморската домашна мишка. Обследванията за проследяване динамиката на развитие на мишевидните гризачи продължават. Тенденцията в развитието на мишевидните гризачи е: повишаване на числеността, вредната дейност и разширяване на ареала.